29/9/20

Η Αντιπεριφερειάρχης, Φ. Παπαθωμά, συναντήθηκε με την νέα εκκαθαρίστρια του πρώην Οργ. Κωπαΐδας

Με βάση την τροποποίηση του άρθρου 1 της απόφασης με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΟΔΓ4015335ΕΞ2015-20-07-2015(Β΄ 1662) του Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται ο χρόνος λήξης της περάτωσης της εκκαθάρισης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κωπαΐδας»  μέχρι την 31-12-2020, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.

Με την από 30-06-2020 και με  αρ. πρωτ. 66734 ΕΞ 2020 ανωτέρω απόφαση,  ορίστηκε ως εκκαθαριστής η εταιρεία Grant Thorton, εκπροσωπούμενη από την κ. Μαριλένα  Μπουζούρα η οποία  και ανέλαβε υπηρεσία  για την πραγματοποίηση διαδικασίας της εκκαθάρισης του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας.

Η νέα εκκαθαρίστρια, κ. Μαριλένα Μπουζούρα συναντήθηκε με την Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Βοιωτίας, κ. Φανή Παπαθωμά και μέσα από γόνιμη συνεργασία επεξεργάστηκαν τρόπους, έτσι ώστε να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς και εντός χρονοδιαγράμματος η εκκαθάριση του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας.

«Πραγματοποιήσαμε σήμερα συνάντησημε την νέα εκκαθαρίστρια του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας  κ. Μαριλένα  Μπουζούρα και τους συνεργάτες της,  για τον συντονισμό των ενεργειών μας. 

Μετά από άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών είμαστε σε θέση σήμερα να τους υποδεχόμαστε και βεβαίως απ΄ την πλευρά μας θα καταβάλλουμε τα μέγιστα για τη διευκόλυνση του έργου τους», τόνισε σε δηλώσεις της η Αντιπεριφερειάρχης, Φανή Παπαθωμά.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου