15/9/20

Μυτιληναίος: Καθαρά κέρδη 69 εκ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο

 Ισχυρά αποτελέσματα παρά την κρίση που προκάλεσε η πανδημία Covid 19 ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο η Mytilineos. 

Μοχλός για τις θετικές επιδόσεις της εταιρείας στάθηκε ο τομέας της ενέργειας, ενώ και η μεταλλουργία κατάφερε παρά το αντίξοο περιβάλλον να έχει θετική συνεισφορά ως αποτέλεσμα των προγραμμάτων βελτιστοποίησης του κόστους. 

Συγκεκριμένα η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 5,2% στα 145,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με το β εξάμηνο του 2019 ενώ τα καθαρά κέρδη κατά 9,5% στα 69,3 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα και με την ανακοίνωση της εταιρείας σε €927 εκατ. και €145 εκατ. ανήλθαν ο κύκλος εργασιών και το EBITDA αντίστοιχα  για το Α’ Εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας ελάχιστη μείωση συγκριτικά με τις περισσότερες εταιρείες μεταλλουργίας και ενέργειας παγκοσμίως που είχαν να ανταπεξέλθουν στη ξαφνική μεγάλη πτώση των τιμών των μετάλλων και πετρελαίου/φυσικού αερίου.

Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €69 εκ.

Η συνολική ρευστότητα ανέρχεται σε πάνω από €1,3 δισ. 

Συνολικά, κατά το Α΄ Εξάμηνο του 2020, η Εταιρεία αξιοποίησε στο έπακρο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τις συνέργειες ανάμεσα στους Τομείς Δραστηριότητας, εντατικοποίησε τις δράσεις βελτιστοποίησης κόστους στοχεύοντας σε ένα συνολικό επαναλαμβανόμενο όφελος €70 εκ. και με βασικό μοχλό τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατόρθωσε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην πανδημία. Οι οικονομικές επιδόσεις του Α’ Εξαμήνου 2020 θέτουν τις βάσεις, ώστε το 2020 να αποτελέσει βάση για ισχυρή ανάπτυξη τα αμέσως επόμενα έτη.


Κατά το Α΄ Εξάμηνο του 2020, ο Τομέας (ΤΕΔ) Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, επωφελούμενος από το ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, σημείωσε σημαντική αύξηση μεριδίων αγοράς και κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 443,9 εκ. που αντιστοιχεί σε 47,9% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €460,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Α’ Εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε €71,0 εκ., από €50,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 41,3%.

Η συγκεκριμένη επίδοση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του περιθωρίου κερδοφορίας -clean spark spread - των θερμικών μονάδων του ΤΕΔ κατά 36,5%  (σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019) παρά το πολύ χαμηλό περιβάλλον τιμών (ΟΤΣ) στη χονδρεμπορική αγορά αλλά και στη σημαντική κερδοφορία της δραστηριότητας προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η Protergia αύξησε το μερίδιο αγοράς της σε 7,7% τον Ιούνιο του 2020, ενισχύοντας σταθερά την παρουσία της, με την πελατειακή της βάση να ξεπερνά πλέον τους 250.000 πελάτες. 

Τέλος, η κατασκευή της νέας υψηλής απόδοσης μονάδας συνδυασμένου κύκλου, με καύσιμο φυσικό αέριο και ισχύ 826 MW, συνεχίζεται βάσει προγράμματος και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Δ’  τρίμηνο του 2021.


Στο Α’ Εξάμηνο του 2020 ο Τομέας Μεταλλουργίας κατέγραψε κύκλο εργασιών €241,5 εκ., που αντιστοιχεί σε 26,0% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €294,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα εργοστάσια Αλουμίνας και Αλουμινίου παρέμειναν σε πλήρη λειτουργία και χωρίς προβλήματα εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, αναφορικά με τη ζήτηση των προϊόντων και την εφοδιαστική αλυσίδα. Τα EBITDA στο Α’ Εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε €64,3 εκ. έναντι €91,6 εκ., την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

"Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που επέφερε η πανδημία του Covid-19 έχουν προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα κι ένα ρευστό περιβάλλον σε όλο τον πλανήτη, επηρεάζοντας σχεδόν κάθε κλάδο της παγκόσμιας οικονομίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, η MYTILINEOS στηριζόμενη στα δομικά, στρατηγικά της πλεονεκτήματα, κατορθώνει όχι απλώς να απορροφήσει αποτελεσματικά τους κραδασμούς αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, αλλά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη και καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον. Τα δομικά αυτά πλεονεκτήματα είναι ουσιαστικά οι συνέργειες μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων της Εταιρείας, η συνεχής και επιτυχημένη προσπάθεια ελέγχου και μείωσης του κόστους, η διατήρηση σημαντικής ρευστότητας και η έγκαιρη λήψη μέτρων διαχείρισης της πανδημίας και των επιπτώσεων της”, επεσήμανε σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Και συμπλήρωσε: “Έχουμε την ισχυρή πεποίθηση ότι η χώρα, έχοντας καταφέρει να διαχειριστεί αποτελεσματικά το πρώτο κύμα της πανδημίας, θα ανταποκριθεί συνολικά στην πρόκληση και θα ξεπεράσει και αυτό το σκόπελο. Σε αυτή την κατεύθυνση εργάζεται η MYTILINEOS, συνεχίζοντας το επενδυτικό της πλάνο, που έχει ως πυρήνα τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κλιματική ουδετερότητα και την αναγέννηση της ελληνικής βιομηχανίας που είναι οι πυλώνες της εθνικής προσπάθειας για ανάκαμψη.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε".

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου