15/9/20

Το νέο Δ.Σ. της εταιρείας διοίκησης και διαχείρισης επιχειρηματικού πάρκου Οινοφύτων - Ασωπού

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε με καθολική συμμετοχή των μετόχων της, μέσω τηλεδιάσκεψης, η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΑΣΩΠΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο ΕΔΕΠ ΟΑ ΑΕ.

Ο Προέδρος της εταιρείας κ. Νικόλαος Κουδούνης ανέγνωσε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους και παρουσίασε τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις όχι μόνο της βραχύβιας πρώτης χρήσης από 7 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά και του Α΄ εξαμήνου του 2020.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο στο μικρό χρονικό διάστημα από την σύσταση της εταιρείας μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης, πραγματοποίησε:

Την εκμίσθωση γραφείων 120 τμ. στα Οινόφυτα επί της οδού 25ης Μαρτίου αριμ.32, την πλήρη επίπλωση και τον εξοπλισμό τους.

Επίσης στις 6 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποίησε πανηγυρική εκδήλωση υπογραφής του Ιδρυτικού Συμβολαίου της Εταιρείας στη Βιβλιοθήκη του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου στα Οινόφυτα. 

Η Γενική συνέλευση, τέλος, ψήφισε ομόφωνα την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της

Εταιρείας και εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μετά την συγκρότηση του σε σώμα έχει

την ακόλουθη σύνθεση.

1. Νικόλαος Κουδούνης, Πρόεδρος

2. Παναγιώτης Σκιαδάς, Αντιπρόεδρος

3. Παναγιώτης Αναγνώστου, Μέλος

4. Δημήτριος Καρράς, Μέλος

5. Σπυρίδων Κοκκόλης, Μέλος

6. Ιωάννης Κουφοπάνος, Μέλος

7. Αθανάσιος Λεμονίδης, Μέλος

8. Ανδρέας Λουκάτος, Μέλος

9. Παναγιώτης Λώλος, Μέλος

10. Σπήλιος Μανιάς, Μέλος

11. Στέφανος Παντελιάδης, Μέλος 

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου