8/3/22

Μετατροπή όλων των συμβάσεων των εργαζομένων στις υπηρεσίες φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας του νοσοκομείου σε αορίστου χρόνου ζητά το ΚΚΕ

Στις 31/3/2022 λήγουν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες υγείας στους τομείς της καθαριότητας, της σίτισης και της φύλαξης, γεγονός που αφορά 21 εργαζόμενους του νοσοκομείου Λιβαδειάς, σ` ένα σύνολο 4.500 εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα.


“Η προσφορά αυτών των εργαζομένων για τη στήριξη της περίθαλψης των ασθενών, τα εργασιακά, μισθολογικά και κοινωνικά τους δικαιώματα δε “χωράνε” στην επιλογή της “μικρότερης” εξαθλίωσης, αν αυτή θα τους την εξασφαλίζει το επιχειρηματικό δημόσιο νοσοκομείο ή η σύμπραξή του με τον ιδιώτη επιχειρηματία”, σημειώνει μεταξύ αλλων η Τ.Ε. Λιβαδειάς του ΚΚΕ. Παράλληλα επισημαίνει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό υγείας για την άμεση μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες φύλαξης, σίτισης, καθαριότητας, σε συμβάσεις αορίστου χρόνου και για την παράταση των συμβάσεων όλων των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το εύλογο χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί η παραπάνω διαδικασία ζητώντας ταυτόχρονα να μην υπάρχει καμία εμπλοκή, ανάθεση αυτών των υπηρεσιών των δημόσιων μονάδων υγείας σε εργολάβους επιχειρηματίες.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ