22/3/22

Παρέμβαση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου

Με επιστολή παρέμβασης πρός την Περιφέρεια Στερεάς και όλους τους αρμοδίους, ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» αναφέρεται στην εγκατάσταση μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στον Κορινθιακό Κόλπο θίγοντας το θέμα «Έγκριση ΜΠΕ για εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών».

“Επανερχόμενοι στην πρόσφατη επιστολή μας που αφορά την εγκατάσταση πλωτών μονάδων πάχυνσης στον Κορινθιακό Κόλπο, μετά από νεότερη ενημέρωση από την Τοπική Κοινότητα Δεσφίνας του Δήμου Δελφών, πληροφορηθήκαμε την κατάθεση νέας αίτησης για την θέση «Όρμος Βερεσές», παρότι κατά το παρελθόν υπήρξαν δύο φορές απορριπτικές αποφάσεις για την ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στην εν λόγω περιοχή”, σημειώνει εκ μέρους του Δ.Σ. του ΣΠΟΑΚ ο Πρόεδρος και Δημοτικός Σύμβουλος Θηβας Σταμάτης Χαλβατζής.

Και προσθέτει: “Επισημαίνοντας για άλλη μια φορά την ανάγκη για ιδιαίτερη περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση του προστατευόμενου (Natura 2000) οικοσυστήματος του Κορινθιακού Κόλπου, θέλουμε να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι τεκμηριωμένες αρνητικές παρατηρήσεις και ενστάσεις που τίθενται, τόσο με το αριθ. πρωτ.: 06/2022 συνημμένο έγγραφο της Ομοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων «Η ΑΛΚΥΩΝ», όσο και με την αναλυτική τοποθέτηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών επί του θέματος στο Τοπικό Συμβούλιο, όπως καταγράφεται στο απόσπασμα της αρ. 3/22 συνημμένης απόφασης του οργάνου στις 23/2/22, που οδήγησε στην ομόφωνα αρνητική γνωμοδότηση επί της κατατεθειμένης ΜΠΕ.

Η ιδιαιτερότητα του Κορινθιακού Κόλπου, ως κλειστού κόλπου και η επιβαρυμένη ήδη κατάσταση απαιτεί τη συνεργασία όλων μας για να προλάβουμε δυσάρεστες εξελίξεις και για το φυσικό περιβάλλον, αλλά και για τους κατοίκους – επισκέπτες και επαγγελματίες της περιοχής.

Πέρα από την αυστηρή αξιολόγηση οποιασδήποτε νέας πρότασης ίδρυσης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, επείγει ο έλεγχος για την αυστηρή τήρηση των όρων λειτουργίας των ήδη εγκατεστημένων μονάδων”.

Και καταλήγει: “Βέβαιοι ότι με αίσθημα ευθύνης και ειλικρινούς συνεργασίας, θα λάβετε υπόψη σας τις παρατηρήσεις και τις ανησυχίες μας, αναμένουμε τις αποφάσεις για την προστασία της  θάλασσας που ενώνει 4 Περιφέρειες και 14 Δήμους.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ