29/11/20

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρουσίασε το δικό της Σχέδιο Δράσης στην ομάδα έργου του Femina

Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς και παρά τους περιορισμούς της τρέχουσας πανδημίας οι εργασίες του έργου Femina, τo οποίo συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE 2014 – 2020.

Πιο αναλυτικά, στις 6/10/2020 και 11/11/2020, πραγματοποιήθηκαν απομακρυσμένες συνεδριάσεις των ευρωπαίων εταίρων και των ομάδων έργου του Femina, αναφορικά με τα σχέδια δράσης που αναπτύσσουν στην περιοχή τους για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, την πρόσβαση των γυναικών στην απασχόληση στις ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας και την ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων στην καινοτομία.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρουσίασε το δικό της Σχέδιο Δράσης, καθώς και τις δράσεις τις οποίες σχεδιάζει για τη δική της περιοχή παρέμβασης και πιο συγκεκριμένα:


• Δράσεις για την παροχή υποστήριξης και ενίσχυσης της τεχνογνωσίας των γυναικών που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς υψηλής τεχνολογίας στην ΠΣτΕ
• Δράσεις για την παροχή στοχευμένων οικονομικών κινήτρων για τη στήριξη της γυναικείας νεοφυούς επιχειρηματικότητας, στους τομείς υψηλής τεχνολογίας, ώστε να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή και αφορούν στη δυσκολία της πρόσβασης σε χρηματοδοτικές πηγές, στην έλλειψη περιφερειακών δομών για την υποστήριξη της πρόσβασης των γυναικών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, καθώς και στην έλλειψη πρακτικής γνώσης και τεχνογνωσίας για την έναρξη και διατήρηση επαγγελματικής δραστηριότητας των γυναικών σε ΜΜΕ.
Στις 17/11/2020 πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη απομακρυσμένη συνεδρίαση (mentoring group) με στόχο την αποσαφήνιση των τεχνικών λεπτομερειών των καλών πρακτικών που ανέδειξε στα πλαίσια του έργου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Empowa, Regional Committee) αλλά και των καλών πρακτικών των λοιπών εταίρων του έργου οι οποίες παρουσιάζουν συνάφεια με τις δράσεις του περιφερειακού Σχεδίου Δράσης (Explorer,Donne in Quota,Protocol of Agreement). Σημειώνεται ότι το έργο Empowa εκπροσώπησε στη συνεδρίαση η Δρ. Μαρίνα Αγγελάκη από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ως Συντονίστρια του σχετικού προγράμματος.
Οι απομακρυσμένες συνεδριάσεις ολοκληρώθηκαν με συζητήσεις αναφορικά με τη βελτίωση των σχεδίων δράσης των εταίρων, καθώς και με προτάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξή τους.
Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο φορέας «Arezzo Inovation», ενώ συμμετέχουν συνολικά δέκα (10) εταίροι:

  1. Arezzo Innovation
  2. CHAMBER OF COMMERCE OF AREZZO SIENA
  3. Global Center of Excellence (GCE)
  4. Athens University of Economics and Business – Research Centre
  5. Regional Development Fund on behalf of the Region of Sterea Ellada
  6. Bucharest-Ilfov Regional Development Agency
  7. SODERCAN – Cantabria Regional Development Agency
  8. Region Dalarna
  9. Region of Cantabria
  10. CMO STAMM

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου