12/11/20

Κορινθιακός, η δική μας θάλασσα

Με την διεξαγωγή του Συνεδρίου που συνδιοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης Κορινθιακού (ΣΠΟΑΚ) “Ο ΑΡΙΩΝ” και τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 στο "Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου", περατώθηκε το πρόγραμμα "Κορινθιακός - Η δική μας θάλασσα".

Αντικείμενο του προγράμματος ήταν η "Καταγραφή και συλλογή επιστημονικών δεδομένων για τη ρύπανση του Κορινθιακού Κόλπου από θαλάσσια απορρίμματα". 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο με υπεύθυνο του έργου την ΜΚΟ ΟΖΟΝ και εθελοντική συμμετοχή των: ΜΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ, Σύλλογος Ελεύθερων και Αυτόνομων Δυτών Νομού Φωκίδος «Κρισσαίος», Οικιστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αλυκής Βοιωτίας «Η Αργώ» και Διεθνής Ένωση Αστυνομικών.

Τις εργασίες του Συνεδρίου και τα αποτελέσματα της έρευνας πέρα από τους συμμετέχοντες (περιορισμένος αριθμός λόγω πρωτοκόλλου υγιεινής Covid-19) παρακολούθησαν σε ζωντανή μετάδοση (μέσω live streaming) και πολλοί άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Οι εισηγητές κατέδειξαν με συγκεκριμένα στοιχεία το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργούν τα απορρίμματα στην θάλασσα και στις ακτές, τις πηγές προέλευσης και τις επιπτώσεις που προκαλούνται, τόσο στην ποιότητα των υδάτων, όσο και στην θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα.

Μία πρώτη ανάγνωση συμπερασμάτων καταδεικνύει:

α) Την ανάγκη συνέχισης του εν λόγω προγράμματος για πιο στοχευμένη έρευνα και δημιουργία ικανής βάσης δεδομένων, έτσι ώστε να διεκδικηθούν προγράμματα χρηματοδότησης για την προστασία ακτών και θαλασσών.

β) Την επέκταση της έρευνας και στο βυθό για μια πιο συνολική εικόνα.

γ) Την πρόσκληση για συμμετοχή περισσότερων συλλόγων και άλλων φορέων στα πλαίσια του εθελοντισμού.

Άξια αναφοράς είναι η ελπιδοφόρα για όλους εθελοντική προσφορά στο πρόγραμμα της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω εκπροσώπων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, όπου συμμετέχουν εν ενεργεία και συνταξιούχοι αστυνομικοί.

δ) Επειδή τα αστικά απορρίμματα που μεταφέρονται μέσω των ομβρίων υδάτων και των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, αποτελούν μεγάλο ποσοστό στα ευρήματα της έρευνας, προτάθηκε η δημιουργία Πιλοτικού Προγράμματος από Δήμο – Μέλος του Σ.Π.Ο.Α.Κ., για την εφαρμογή τεχνικών πρόληψης.

ε) Την αναγκαιότητα να χρηματοδοτηθεί αντίστοιχο πρόγραμμα καταγραφής των κάθε είδους αγωγών, καθώς και ρεμάτων που εκβάλουν στον Κορινθιακό Κόλπο.

Το video του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=b0yXBs0JBbA και στην ιστοσελίδα του Σ.Π.Ο.Α.Κ. www.spoak.gr 

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου