8/6/21

Έκδοση Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID - 19 από τα ΚΕΠ Λιβαδειάς

 

Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι μπορούν να παραλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).


Δικαιούχοι του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 είναι όσοι πολίτες: 

1. Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία του εμβολιασμού τους, ανάλογα με το είδος του

Εμβολίου.

2. Έχουν αρνητικό τεστ των τελευταίων 30 ημερών (τελευταίο χρονικά) σε διαγνωστικό έλεγχο (PCR ή rapid test).

3. Έχουν νοσήσει κατά τους τελευταίους μήνες.

Απαραίτητη προϋπόθεση στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, αποτελεί η εισαγωγή του αποτελέσματος Rapid/PCR (θετικό ή αρνητικό ) στο Μητρώο Ασθενών COVID - 19 από την Μονάδα Υγείας /Διαγνωστικό κέντρο /Εργαστήριο/Κλιμάκιο στο οποίο ο ενδιαφερόμενος έχει διενεργήσει τον έλεγχο. 

Η έκδοση του πιστοποιητικού, στην περίπτωση του εμβολιασμού, είναι δυνατή το νωρίτερο την επόμενη ημέρα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάλογα με το είδος του εμβολίου. 

Δεν είναι δυνατή η έκδοση Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID – 19 αν ο πολίτης δεν έχει Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ ή Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας με την αναγραφή του επωνύμου και του ονόματός του με λατινικούς χαρακτήρες.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο πολίτης, εναλλακτικά του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID – 19, μπορεί να ζητήσει και να παραλάβει από τα Κ.Ε.Π. τη «Βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19» ή να εκδώσει διαμέσου του www.gov.gr τη «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19» ή τη «Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». 

Η έκδοση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID – 19 από τα ΚΕΠ δύναται να γίνει και μέσω εκπροσώπου εφοδιασμένου με σχετική εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου. 

Για την έκδοση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID – 19 οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τα Κ.Ε.Π. χωρίς προηγούμενο ραντεβού. 

Επίσης, χωρίς ραντεβού θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τα Κ.Ε.Π. και οι πολίτες που θα προσέρχονται για τον καθορισμό ραντεβού για εμβολιασμό μέσω της πλατφόρμας www.emvolio.gov.gr καθώς και για την έκδοση Προσωρινού ΑΜΚΑ, αφού πρόκειται για διαδικασία άμεσα συναρτώμενη με αυτή του εμβολιασμού, και, τέλος, για την έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα ΚΕΠ του Δήμου. 

1. ΚΕΠ Λιβαδειάς, τηλ.:22613-50.000,

e-mail: d.levadeon@kep.gov.gr 

2. ΚΕΠ Αγ. Γεωργίου, τηλ.:22613-51.302-3,

e-mail:d.koroneias-voiotias@kep.gov.gr 

3. ΚΕΠ Δαύλειας, τηλ.: 22613-51.420,

e-mail: d.dayleias@kep.gov.gr 

4. ΚΕΠ Κυριακίου, τηλ.: 22673-50.310,

e-mail: k.kyriakiou@kep.gov.gr 

5. ΚΕΠ Χαιρώνειας, 22613-51.930,

e-mail: d.haironias@kep.gov.gr 

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου