29/6/21

Συνεδρίασε υπό την προεδρία του Δημάρχου Λεβαδέων το Δ.Σ. του Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Σίνδο του Δήμου Δέλτα, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του Δικτύου και Δημάρχου Λεβαδέων, κ. Ιωάννη Δ. Ταγκαλέγκα το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια.

Στο Συμβούλιο, εκτός των μελών, συμμετείχε και ο πρώην Πρόεδρος του Δικτύου και Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Δήμαρχος Τρικκαίων,  κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος έλαβε ομόφωνα την τιμητική διάκριση του Επίτιμου Προέδρου του Δικτύου, μετά την πρόταση του Προέδρου, κ. Ταγκαλέγκα, ως ελάχιστη απόδοση τιμής για την πολύτιμη συμβολή του στην ανάπτυξη του Δικτύου.

Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση, ως πρωταρχικός στόχος τέθηκε η ουσιαστική διασύνδεση του Δικτύου με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και η συμμετοχή του Δικτύου σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η διασύνδεση αυτή καλείται να επιτύχει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση φορέων, πολιτών και κυρίως του μαθητικού πληθυσμού για την περιβαλλοντική προστασία, αθλητική και πολιτιστική αξιοποίηση, αλλά και ανάδειξη των ποτάμιων περιοχών, μέσω της βιώσιμης διαχείρισης των οικοσυστημάτων τους.

Μέλημα του Δικτύου, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη να εξελιχθεί εντός αυστηρών όρων περιβαλλοντικής συναίσθησης, με την αντιπλημμυρική προστασία να λαμβάνει υψηλό μέρος του ενδιαφέροντος του Δικτύου.

Προς αυτήν την κατεύθυνση το Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια αποφάσισε να διεκδικήσει την διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου μεταφοράς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των αρμοδιοτήτων, που θα την καθιστούν κύριο διαχειριστή των ποτάμιων οικοσυστημάτων.

Προαπαιτούμενα για την επιτυχή έκβαση αυτής της διεκδίκησης αποτελούν η επιχειρησιακή και λειτουργική αναβάθμιση του Δικτύου μέσω της κατάλληλης στελέχωσης, αλλά και η ενεργή συμμετοχή όλων των μελών του ΔΣ.

Εξίσου όμως σημαντική προϋπόθεση επιτυχίας αποτελεί η επιθετική αξιοποίηση των συστημάτων και πολυμέσων πληροφορικής, ενημέρωσης, κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας, μιας και η εξωτερίκευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αποτελούν τον κεντρικό πυλώνα των στόχων του Δικτύου.

Στη βάση αυτών, θα υπογραφεί Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ Δικτύου, ΚΕΔΕ και Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό την περιβαλλοντική προστασία, την ανάδειξη, την αξιοποίηση και την βιώσιμη διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος των ποτάμιων οικοσυστημάτων.

Επίσης, επικαιροποιήθηκε η ενεργοποίηση του Συμφώνου Συνεργασίας με την Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου επισκέφθηκαν την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης, με την παρουσία και του νυν Κοσμήτορα κ. Κωνσταντίνο Κατσιφαράκη, αλλά και του μελλοντικού Κοσμήτορα κ. Κύρου Υάκινθου, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντα του από τον Σεπτέμβριο και συζήτησαν σχετικά με την διαμόρφωση της συνεργασίας τους.

Ακόμη, το Δίκτυο ξεκινά διαδικασία σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση μελέτης που θα αφορά την Διεύρυνση των Αναπτυξιακών Δυνατοτήτων των Δήμων του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με ποτάμια.

Αντικείμενο του έργου θα είναι η καταγραφή της χωρικής, αρχιτεκτονικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής συνιστώσας, που άπτεται της ανάπτυξης των περιοχών των ποταμών ή υδρορεμάτων των δήμων. Καθώς και η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και η αναζήτηση και καταγραφή της ενδεχόμενης ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων της αυτοδιοίκησης, σχετικά με τις ποικίλες αναπτυξιακές δυνατότητες λόγω της ύπαρξης υδάτινων πόρων.

Ο Πρόεδρος και Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας, κλείνοντας τις εργασίες,  ευχαρίστησε θερμά για την φιλοξενία τον Δήμο Δέλτα και τον Αντιπρόεδρο του Δικτύου, Δήμαρχο Δέλτα, κ. Ιωάννη Ιωαννίδη, όπως και τα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου για την γόνιμη συνάντηση. 

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου