15/6/21

Νέο έργο προϋπολογισμού 2.700.000 € για την καλύτερη άρδευση της Κωπαΐδας

Ένα ακόμη έργο για την καλύτερη άρδευση της Κωπαΐδας ξεκινάει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου: «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΥΛΙΚΗΣ – ΚΑΣΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 2.700.000 €.


Το κανάλι Υλίκης - Κάστρου είναι ο αγωγός μέσω του οποίου διοχετεύεται το νερό άρδευσης από την λίμνη Υλίκη στο αρδευτικό δίκτυο της Κωπαΐδας. Οι εργασίες αφορούν στην επισκευή τμημάτων της επενδεδυμένης τάφρου Υλίκης – Κάστρου, καθώς και της Ενωτικής τάφρου. Το συνολικό μήκος των τμημάτων που θα επισκευαστούν είναι 5,5 χλμ. 

H επισκευή θα γίνει με επεμβάσεις που αποβλέπουν:

* Στον περιορισμό των απωλειών νερού άρδευσης.

* Στον περιορισμό της κατάκλυσης και καταστροφής των παρακείμενων καλλιεργειών.

* Στην απρόσκοπτη λειτουργία του αρδευτικού καναλιού κατά τις επόμενες αρδευτικές περιόδους.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν αφορούν:

* Στην υπερύψωση των παρειών του καναλιού σε ύψος 0,20 μέτρων.

* Στην επένδυση της τάφρου με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, πάχους 7 cm.

* Στην καθαίρεση και εκ νέου κατασκευή (με υπερύψωση) μικρού αριθμού γεφυρών που εμποδίζουν την ροή του νερού, με συνέπεια την υπερχείλιση της τάφρου.

* Στον καθαρισμό της βλάστησης σε ζώνη πλάτους 2 μέτρων περίπου εκατέρωθεν του καναλιού.

* Στον καθαρισμό του πυθμένα του καναλιού από φερτά και φυτικά υλικά.

Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατασκευής του έργου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: “Έχουμε δεσμευθεί να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τους φίλους αγρότες της Κωπαΐδας, αλλά και να διαχειριστούμε υπεύθυνα και με απόλυτο σεβασμό αυτήν την ευλογημένη γη.

»Ολοκληρώσαμε ήδη 17 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 7,7 εκατ. ευρώ στην ευρύτερη περιοχή και  συνεχίζουμε με ένα ακόμη έργο προϋπολογισμού 2.7 εκατ. ευρώ για την καλύτερη άρδευση της Κωπαΐδας”, και συμπλήρωσε: “Επενδύουμε στην Κωπαΐδα. Επενδύουμε στους παραγωγούς μας και ενισχύουμε την αγροτική μας οικονομία. Με τις δράσεις προβολής γεφυρώνουμε την απόσταση, από ένα καλό τοπικό αγροτικό προϊόν, σε ένα καλό ράφι! Όμως, πρώτα απ’ όλα, δουλεύουμε στις αγροτικές μας υποδομές. Αυτές που καθιστούν την παραγωγή μας πιο εύκολη, πιο οικονομική, πιο ποιοτική”.

Ακολούθως, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά επεσήμανε σχετικά: “Ένα ακόμη πάγιο αίτημα των αγροτών του εύφορου κάμπου της Κωπαΐδας στη Βοιωτία βαίνει προς υλοποίηση. Το έργο στεγανοποίησης και αποκατάστασης της παροχετευτικότητας του καναλιού Υλίκης - Κάστρου, αποτελεί έργο πνοής για την Κωπαΐδα μας και εξυπηρετεί την άρδευση των αγροτικών καλλιεργειών με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες νερού. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμβάλλει έμπρακτα στην αγροτική ανάπτυξη και την προστασία των φυσικών πόρων”.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου