9/6/21

Στην Π.Ε. Βοιωτίας στεγάζεται η ΕΛΣΤΑΤ μέχρι τέλος του 2021 για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των απογραφών

Συνάντηση εργασίας στην Π.Ε. Βοιωτίας, στο πλαίσιο της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας κας Φανής Παπαθωμά και της Γενικής Διευθύντριας Στατιστικών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) κας Βασιλικής Μπενάκη. Στη συνάντηση συμμετείχε και η Προϊσταμένη Περιφερειακής Υπηρεσίας Στατιστικής Βοιωτίας κα Ιωάννα Γιασλά. 

 

Τα στελέχη των δύο φορέων συζήτησαν για τον τρόπο διενέργειας της Απογραφής Γεωργικών και Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, η οποία υλοποιείται κάθε δέκα χρόνια σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Απογραφή αφορά σε όλη την επικράτεια της Χώρας και θα ολοκληρωθεί στις 22 Ιουνίου 2021.  

Η Π.Ε. Βοιωτίας συμβάλλει ενεργά στην απογραφή, με τη διάθεση υπαλλήλων της για τη στελέχωση σχετικής Ομάδας Εργασίας, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και τη διευκόλυνσή τους στην παροχή των σχετικών στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ.  

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που συμπληρώνουν οι εκπρόσωποι των εκμεταλλεύσεων σε ειδική εφαρμογή στην Ψηφιακή Πύλη Gov.gr, κατόπιν σχετικού e-mail που λαμβάνουν από την ΕΛΣΤΑΤ ή ειδοποίησης από τον απογραφέα της περιοχής τους, για τις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους ίδιους τους κατόχους. 

Επίσης, ως το τέλος του 2021, παραχωρήθηκε χώρος εντός του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των Απογραφών του τρέχοντος έτους.

Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν επίσης θέματα σχετικά με τις επικείμενες Γενικές Απογραφές Κτιρίων, Πληθυσμού και Κατοικιών που θα διενεργηθούν κατά το β’ εξάμηνο του 2021. Ειδικότερα, από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 23 Νοεμβρίου 2021 θα υλοποιηθεί, όπως κάθε δέκα χρόνια, η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών.  Για το λόγο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και τους Δήμους της περιοχής για την επιτυχή ολοκλήρωση των Γενικών Απογραφών.  

Με το πέρας της συνάντησης, η Αντιπεριφερειάρχης κα Φανή Παπαθωμά δήλωσε : «Η απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας θα αποφέρει σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τη διάρθρωση του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα στη Βοιωτία, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας μας, ενώ θα συμβάλλει στην ορθή απεικόνιση της σύγχρονης ελληνικής γεωργίας - κτηνοτροφίας». 

Ακολούθως, η κα Βασιλική Μπενάκη, Γενική Διευθύντρια Στατιστικών της ΕΛΣΤΑΤ, ανέφερε: «Η συμβολή και η συνδρομή της Περιφέρειας Βοιωτίας στο έργο της ΕΛΣΤΑΤ  αποτελεί σημαντική και ουσιαστική παράμετρο για την επιτυχή υλοποίηση της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας  καθώς και των επικείμενων Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού Κατοικιών». 

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου