10/2/20

Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων στους Δήμους χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις μέχρι 31 Μαρτίου 2020


Αποτέλεσμα εικόνας για Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων στους Δήμους χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις μέχρι 31 Μαρτίου 2020

Ως 31 Μαρτίου 2020 καλούνταιοι ιδιοκτήτες ακινήτων εφόσον διαπιστώνουν διαφορά ανάμεσα στα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου τους με αυτά που δηλώνονται στον λογαριασμό του ρεύματος να προβούν σε αίτηση διόρθωσης αυτών.
Στο άρθρο 51 παρ. 2 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/16-12-2019) “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις” προβλέπεται ότι: “Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020.”
Σε διόρθωση επίσης καλούνται να προβούν εφόσον το ακίνητό τους έχει δηλωθεί για διαφορετική χρήση από την πραγματική.
Οι διαφορές θα υπολογίζονται από  01.01.2020.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει κατ'αρχάς να προσκομιστούν είναι τα ακόλουθα:
Αίτηση, Λογαριασμός ρεύματος (και οι δύο όψεις), Τίτλος ιδιοκτησίας, Πρόσφατο Ε9, Τυχόν τακτοποιήσεις αυθαιρέτων ή ημιυπαίθριων χώρων.


ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Λεβαδέων, Σοφοκλέους 15 3ος όροφος ή στα τηλέφωνα 22613 50877, 878, 889

ΘΗΒΑ
Σε οτι αφορά στην Θήβα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων www.thiva.gr ή μπορείτε να κατεβάσουν την αίτηση από τον σύνδεσμο https://thiva.gr/wp-content/uploads/2020/02/ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ-Τ.Μ.-Ν.-4647-2019.doc ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εσόδων του Δήμου στα τηλ: 2262 350 623 και 2262 350 624. 

ΑΛΙΑΡΤΟΣ
Μπορείτε να απευθύνεστε από Δευτέρα έως Πέμπτη (08:00 – 14:00) στο γραφείο εσόδων, προκειμένου να καταθέσετε σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στο τηλέφωνο 22683-50224.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου