10/2/20

Ερώτηση απο το ΚΚΕ για τη λειτουργία του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων στο Κέντρο Κράτησης Ελεώνα ΘηβώνΕρώτηση προς τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, για τη λειτουργία του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων (ΚΑΤΚ) στο Κέντρο Κράτησης Ελεώνα Θηβών, κατέθεσαν οι Βουλευτής του ΚΚΕ Γκιόκας Γιάννης, Κανέλλη Λιάνα, Κατσώτης Χρήστος και Μανωλάκου Διαμάντω.
“Με την πολιτική της Κυβέρνησης συνεχίζει να υποβαθμίζεται η λειτουργία του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων στον Ελεών της Θήβας. Είναι μια πολιτική που υποβαθμίζει συνολικότερα τη θεραπεία και ειδικά στα καταστήματα κράτησης.
Πιο ειδικά στο ΚΑΤΚ ενώ έχει 80 διαθέσιμες θέσεις, σήμερα καλύπτονται μόνο 27, ενώ παράλληλα καθυστερούν πολλές αιτήσεις κρατουμένων να μεταφερθούν στο ΚΑΤΚ.

Παράλληλα αποδυναμώνεται και το προσωπικό του ΚΑΤΚ το οποίο σήμερα σε 46 οργανικές θέσεις, καλύπτονται μόνο οι 27. Σαν συνέχεια της υποβάθμισης της λειτουργίας του ΚΑΤΚ έρχεται και η μετάθεση 5 εργαζομένων στο ΕΚΚΝ Αυλώνα”, τονίζουν οι Βουλευτές.
Καταλήγοντας ερωτούν τι μέτρα θα παρθούν για την ουσιαστική και πλήρη λειτουργία του ΚΑΤΚ, αν θα υπάρξουν άμεσες διαδικασίες για τη μεταφορά τοξικομανών κρατουμένων στο ΚΑΤΚ σύμφωνα με τη δυναμικότητά του, χωρίς να καθυστερεί η θεραπευτική διαδικασία, αν θα στελεχωθεί το ΚΑΤΚ με το απαραίτητο προσωπικό σύμφωνα με τις οργανικές του θέσεις και τέλος αν θα ανακληθούν οι 5 μεταθέσεις προς το ΕΚΚΝ Αυλώνα, που απουδυναμώνει κι άλλο τη λειτουργία του ΚΑΤΚ.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου