18/2/20

Μέχρι 24 Φεβρουαρίου οι άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων


Αποτέλεσμα εικόνας για Μέχρι 24 Φεβρουαρίου οι άδειες  χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Όπως έκανε γνωστό ο Δήμος Λεβαδέων οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και αδειούχοι εκμετάλλευσης περιπτέρων, που δεν διαθέτουν άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το τρέχον έτος, οφείλουν μέχρι τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο για τη χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.


Για τη χορήγηση της άδειας απαραίτητη προϋπόθεση είναι να καταβληθεί το αντίστοιχο ετήσιο τέλος και η εξόφληση ή ο διακανονισμός τυχόν οφειλών στο Δήμο Λεβαδέων από παρελθόντα έτη.
Ο Δήμος ενημερώνει τους ιδιοκτήτες καταστημάτων και περιπτέρων ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου των παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Λεβαδέων ή από τις Αστυνομικές Αρχές, θα επιβάλλονται σε αυτούς οι κυρώσεις όπως αυτές προβλέπονται από τις κατά το νόμο ισχύουσες διατάξεις. Τέλος, στους παραχωρηθέντες χώρους δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε κατασκευή ή εγκατάσταση πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαμόρφωσης του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Λεβαδέων, εκτός από αυτές που έχουν τύχει αδειοδότησης από το Δήμο στο παρελθόν.   

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου