25/2/20

Πρόγραμμα Ευφυούς Γεωργίας στην Βοιωτία με τοποθέτηση 31 τηλεμετρικών σταθμών

Στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας βρίσκεται σε εξέλιξη ένα καινοτόμο πρόγραμμα  που αφορά στις  καλλιέργειες βαμβακιού και βιομηχανικής τομάτας.
Πρόκειται για το πρόγραμμα της ΕΥΦΥΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ που ξεκίνησε σε πιλοτική εφαρμογή από τον Οκτώβριο 2019 και έχει διάρκεια 19 μήνες.
Γίνεται χρήση τηλεμετρικών σταθμών (31) που συλλέγουν δεδομένα από έδαφος και αέρα.
Αυτά επεξεργάζονται και οδηγούν σε συμβουλευτικές πρακτικές για καλύτερη αξιοποίηση νερού και λίπανσης αλλά και ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Τα στοιχεία που συλλέγονται αφορούν στην  θερμοκρασία εδάφους και αέρα, βροχόπτωση, ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου, υγρασία και αλατότητα εδάφους.
 Οι πληροφορίες αυτές θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς και γεωπόνους που εποπτεύουν τις συγκεκριμένες καλλιέργειες.
«Υλοποιούμε το καινοτόμο πρόγραμμα της Ευφυούς Γεωργίας. Αναβαθμίζουμε τον πρωτογενή μας τομέα», τόνισε σε δηλώσεις της η Αντιπεριφερειάρχης, Φανή Παπαθωμά.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου