11/10/20

Επιμερισμός ειδικού τέλους σε περιοχές του Δήμου Λεβαδέων που λειτουργούν ΑΠΕ

Όπως έκανε γνωστό ο Δήμος Λεβαδέων, ανακοινώθηκε η απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τον επιμερισμό του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και υβριδικοί σταθμοί για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019.

Στην σχετική απόφαση συμπεριλαμβάνονται μόνο οι περιπτώσεις σταθμών για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις κατά της απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/ 31.07.2020 (ΦΕΚ Β΄3154).

Όσον αφορά στο Δήμο Λεβαδέων για τους σταθμούς που δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις και η διαδικασία συνεχίζεται είναι οι κοινότητας Αγίας Άννας 218.708,77 €, Κορωνείας 88.947,18 € και Κυριακίου 2.388,29 €.

Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί για τις Κοινότητες,  Αγίας Τριάδας 56.210,49 € και Λιβαδειάς 56.303,23 €

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων.

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος ενός μηνός προσδιορίζει τους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές, προβαίνει στους υπολογισμούς και αναρτά στην ιστοσελίδα της, πίνακα με τους αριθμούς ενεργών συνδέσεων των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα. 

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου