13/4/21

Φτάνει στη Λιβαδεια το φυσικό αέριο «Πράσινο φως» σε έργα από το ΥΠΕΝ

Το δρόμο για να προχωρήσουν τα έργα για το μετρητικό σταθμό για τη διασύνδεση της νέας ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας φυσικού αερίου της MYTILINEOS στον Αγ. Νικόλαο με το ΕΣΦΑ άνοιξε το ΥΠΕΝ, εγκρίνοντας την τροποποίηση της ΑΕΠΟ για τις εγκαταστάσεις του Κύριου Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης.


Με την ίδια απόφαση όπω ς σημειώνει το energypress.gr, ανοίγει ο δρόμος και για την τροφοδοσία της Λειβαδιάς με φυσικό αέριο, καθώς επίσης και για ένα νέο Σταθμό Συμπίεσης στα Φάρσαλα.

H κατασκευή της νέας μονάδας της MYTILINEOS στο Ενεργειακό της κέντρο στον Αγιο Νικόλαο Βοιωτίας συνεχίζεται κανονικά και σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, όπως ενημέρωσε ο Όμιλος κατά τη διάρκεια παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2020.

Ως γνωστόν, πρόκειται για σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 826 MW με τον αεριοστρόβιλο H-Class της General Electric.

Σύμφωνα με τη MYTILINEOS, η ημερομηνία έναρξης δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής τοποθετείται στο τέλος του τέταρτου τρίμηνου του 2021.

Η εν λόγω απόφαση του ΥΠΕΝ αφορά την τροποποίηση της ΑΕΠΟ για τις εγκαταστάσεις του Κύριου Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΚΑΦΑ) Υψηλής Πίεσης που έδωσε το ΥΠΕΝ, προκειμένου να συμπεριληφθεί ο Σταθμός Συμπίεσης στην Αμπελιά Φαρσάλων και τρεις Σταθμοί Μέτρησης/Ρύθμισης (δύο στις εγκαταστάσεις της “Αλουμίνιο της Ελλάδος” στον Αγ. Νικόλαο και ένας στη Λειβαδιά).

Το έργο για τους δύο σταθμούς Μέτρησης και Ρύθμισης (MR) στη βιομηχανική περιοχή της «Αλουμίνιο της Ελλάδος» αφορά στην κατασκευή και λειτουργία:

α) Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού (ΜΣ/ΡΣ) ADG III U-2840 σε αντικατάσταση του ADG-III TM1/TM5, δίπλα στον υφιστάμενο σταθμό ADG II U-2830.

Σκοπός του Μετρητικού Σταθμού ADG III U-2840 είναι η βελτιστοποίηση της τροφοδότησης με Φυσικό Αέριο των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε., στην περιοχή Αγ. Νικολάου, στη παραλία Διστόμου Βοιωτίας.

Ο νέος μετρητικός/ρυθμιστικός σταθμός ΑDG III U-2840 θα είναι δυναμικότητας 23.500 Nm3 /h, πίεσης σχεδιασμού 80barg.

Σημειώνεται ότι ο σταθμός ADG-III TM1/TM5 είχε αδειοδοτηθεί ως προσωρινός με την υπ’ αρ. 204129/25.11.2011 Απόφαση, όπου προβλεπόταν η μεταγενέστερη αντικατάστασή του με τον εξεταζόμενο, μόνιμο, σταθμό ADG III U-2840). 

β) Μετρητικού/ Ρυθμιστικού Σταθμού ADG IV U-2850, όμορα του υφιστάμενου παρόμοιου σταθμού ADG I U-2820. 

Σκοπός του Μετρητικού Σταθμού ADG IV U-2850 είναι η διασύνδεση του κύριου αγωγού ΦΑ (ΕΣΦΑ) με την νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, φυσικού αερίου, της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», στην περιοχή της Αντίκυρας Βοιωτίας.

Το έργο για τον Σταθμό Μέτρησης και Ρύθμισης (U-2710) ανατολικά της Λιβαδειάς αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ενός σταθμού Μέτρησης/Ρύθμισης (U-2710). O σταθμός θα κατασκευαστεί εντός υφιστάμενου οικοπέδου ιδιοκτησίας του ΔΕΣΦΑ, έκτασης 5.000 m2 περίπου, στο οποίο βρίσκεται το κέντρο επικοινωνίας (RCC) και το βαλβιδοστάσιο U-1710.

Σκοπός του Μετρητικού Σταθμού (U-2710) Λιβαδειάς είναι η τροφοδοσία με φυσικό αέριο της πόλης της Λιβαδειάς.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου