20/4/21

Πάνω από 570 εκατ. ευρώ έχουν δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων στην Στερεά

 

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με την συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Παραγωγικών Φορέων, καθώς και Βουλευτών από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας και οι προοπτικές της σε περιφερειακό επίπεδο», στο πλαίσιο κύκλου τηλεδιασκέψεων με εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.


Το Υπουργείο Οικονομικών “αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές κοινωνίες – διαχρονικά, αλλά και ειδικά σήμερα, εν μέσω της πρωτοφανούς δοκιμασίας που βιώνει, και, η πατρίδα μας – στην κοινωνική συνοχή και την οικονομική σταθερότητα της χώρας” και υπ’ αυτό το πρίσμα, στην τηλεδιάσκεψη, συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας και οι προοπτικές της, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Παρουσιάστηκαν οι δράσεις της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώ οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Παραγωγικών Φορέων ανέπτυξαν στον κ. Σταϊκούρα τις θέσεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους γύρω από κρίσιμα ζητήματα της οικονομίας.

“Η Κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της, αλλά και ειδικότερα κατά τον τελευταίο ταραχώδη χρόνο της υγειονομικής κρίσης, βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και τις στηρίζει στον βέλτιστο δυνατό βαθμό, μέσα από ένα πλέγμα έγκαιρων, συνεκτικών και αποτελεσματικών μέτρων και παρεμβάσεων. Μέτρα και παρεμβάσεις που εκτείνονται σε πολλά, διαφορετικά πεδία και τομείς, υπερβαίνουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως για όλη την οικονομία της χώρας και προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε περιοχής. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχουν υλοποιηθεί, μέχρι σήμερα, μέτρα συνολικού ύψους άνω των 570 εκατ. ευρώ”, σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας και αναφέρεθηκε στις δράσεις που υλοποιήθηκαν.


1ον. Παρεμβάσεις στήριξης εργαζόμενων και επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει στηρίξει τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από την αρχή της πανδημίας, με μέτρα συνολικού ύψους 487 εκατ. ευρώ. σε: Επιστρεπτέα Προκαταβολή, δάνεια, αναστολές εργασίας.

Από τα 487 εκατ. ευρώ τα 146 εκατ. ευρώ αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, 187 εκατ. ευρώ Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας, 8 εκατ.  Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, 112 εκατ. ευρώ αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και 34 εκατ. ευρώ Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.


2ον. Παρεμβάσεις στήριξης πληγέντων από καιρικά φαινόμενα

Αποκατάσταση υποδομών, δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων.

Δόθηκαν: 46 εκατ. ευρώ ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στην ΠΕ Φθιώτιδας, 3,5 εκατ. ευρώ στους Δήμους από το ΥΠΕΣ (μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), 3 εκατ.  στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από ΥΠΕΣ και Υπουργείο Ανάπτυξης..

Στήριξη και επιχορήγηση επιχειρήσεων και εργαζομένων 

Αναστολή της πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων, για έξι μήνες, Αναστολή ή ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων, Αναστολή, για ένα έτος, πλειστηριασμών και κατασχέσεων επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας, Προστασία θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές - για ένα τρίμηνο - και παροχή οικονομικής ενίσχυσης 534 ευρώ στους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, Διευκολύνσεις μέσω παρατάσεων σε διαδικασίες και προθεσμίες του Υπουργείου Οικονομικών, Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων των πληγεισών περιοχών για ένα εξάμηνο, Χαρακτηρισμός ως αφορολόγητων και ακατάσχετων των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων. 

Εφάπαξ ενίσχυση 8.000 ευρώ προς επιχειρήσεις μέσω του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ένταξη στον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής χωρίς το κριτήριο της μείωσης του τζίρου για τις επιχειρήσεις των περιοχών που επλήγησαν από τον «Ιανό». 


Επιχορήγηση επιχειρήσεων για τις ζημιές λόγω θεομηνίας

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 204 επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις έχουν λάβει 1.397.583 ευρώ, ως προκαταβολή 20% (33 επιχειρήσεις στην ΠΕ Φθιώτιδας έχουν λάβει συνολικά 181.418 ευρώ ως προκαταβολή 20% για ζημίες από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» και 171 επιχειρήσεις στην ΠΕ Εύβοιας έχουν λάβει 1.216.165 ευρώ ως προκαταβολή 20% για ζημίες από την κακοκαιρία «Θάλεια»).


Στήριξη πρωτογενούς παραγωγής και αποκατάσταση ζημιών

Άμεση αποζημίωση φυτικού και ζωικού κεφαλαίου από τον ΕΛΓΑ. Επιχορήγηση ζημιών σε εξοπλισμό, μέσα παραγωγής, αποθηκευμένα προϊόντα και έγγειο κεφάλαιο για αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Διασφάλιση 2,2 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τους ΤΟΕΒ της περιοχής.


Στήριξη νοικοκυριών, οικοσκευών και κατοικιών 

Με τις απαραίτητες ενέργειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δρομολογούνται: Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή. Εφάπαξ ενίσχυση 5.000 ευρώ προς κατοικίες. Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Επιδότηση ενοικίου και συγκατοίκησης. Ήδη έχουν πληρωθεί 230.766 ευρώ, ως αποζημίωση νοικοκυριών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

3ον. Παρεμβάσεις Στήριξης του Αγροτικού Τομέα 

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχεδιάζονται και υλοποιούνται μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. 

Μεταξύ άλλων, στην Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας: 

Χορηγήθηκαν κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο, ύψους:  1.385.203 ευρώ στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, 274.875 ευρώ στον τομέα παραγωγής  ανθέων, 1.092.500 ευρώ στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, 3.610.462 ευρώ στους τομείς α) της επιτραπέζιας ελιάς Καλαμών, β) του πρώιμου καρπουζιού χαμηλής κάλυψης, γ) της ανοιξιάτικης πατάτας, δ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης σε Τομάτες, Αγγούρια και Μελιτζάνες.


Καταβλήθηκαν, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων:  

9.888.700 ευρώ στους ελαιοκαλλιεργητές παραγωγής ελαιολάδου. 2.084.430 ευρώ στους αλιείς για την παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους.


Αποζημιώθηκαν οι ελαιοπαραγωγοί επιτραπέζιας ελιάς. 

9.623 παραγωγοί, 70 ευρώ/στρέμμα και η συνολική ενίσχυση μέσω του μέτρου ανέρχεται στα 9,4 εκατ. ευρώ.


4ον. Παρεμβάσεις στα πεδία των Αποκρατικοποιήσεων και των Επενδύσεων

Ιαματική Πηγή Λουτρόπολης Γαλήνης, Ιαματική Πηγή Κονιαβίτη, Ιαματική Πηγή Θερμοπυλών, Ιαματική Πηγή Αιδηψού, Πλατυστόμου και Υπάτης

Βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης. Μαρίνα Ιτέας.

Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Λαμίας και Βόλου και Ανακατασκευή Δικαστικών Μεγάρων Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Συντήρηση και Διαχείριση Αυτών μέσω ΣΔΙΤ. 

Προμήθεια ασθενοφόρων: Έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες, ώστε οι δωρεές, συνολικού ύψους 500.300 ευρώ, που κατέθεσαν, από τον Απρίλιο του 2020, πολίτες και επιχειρήσεις στον Ειδικό Λογαριασμό Αποπληρωμής Εκτάκτων Δαπανών για την αντιμετώπιση του COVID-19, να αξιοποιηθούν για την προμήθεια ασθενοφόρων. 


Στη τηλεδιάσκεψη με τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, ο Βουλευτής Βοιωτίας Ανδρέας Κουτσούμπας, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός, ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης του Δήμου Χαλκιδέων κ. Νικόλαος Παπαγεωργόπουλος, ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής και ο Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης Ταγκαλέγκας.

Απο την Βοιωτία συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Κωνσταντίνος Στάικος, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς κ. Κωνσταντίνος Κολιούσης, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θήβας κ. Κωνσταντίνος Καπούλας, ο Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θήβας κ. Ηλίας Δέδες, η Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων και Ενοικιαζόμενων Δωματίων Αράχωβας κα. Καλούσα Ναυπακτίτου 

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου