22/2/22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: Δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο – Τρόποι παρέμβασης και πρόληψης»

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας – Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης – ΓΕΦΥΡΑ», υλοποιεί δωρεάν εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: Δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο – Τρόπο παρέμβασης και πρόληψης».


Στόχος του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση 120 στελεχών των συγχρηματοδοτούμενων Κοινωνικών Δομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την απόκτηση δεξιοτήτων στη διαδικτυακή συμπεριφορά και τη ψυχική υγεία.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 2 κύκλους επιμόρφωσης συνολικής διάρκειας ανά κύκλο 70 ωρών οι οποίες θα κατανεμηθούν σε 20 εξ’ αποστάσεως συναντήσεις σύγχρονης επιμόρφωσης μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

Για τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα η ανωτέρω Πιστοποίηση προσμετρά με δέκα 10 μόρια στο κριτήριο «πιστοποιημένη επιμόρφωση» κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης προσωπικού καθώς το Πρόγραμμα είναι Πιστοποιημένο Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα από την Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης (ΚΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

 «Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον στην εποχή μας αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και επηρεάζει άμεσα αλλά και έμμεσα το σύνολο της κοινωνίας. Ωστόσο πέρα από τα πολλαπλά οφέλη και πλεονεκτήματα, ελλοχεύει και σημαντικούς κινδύνους. Εθισμός, εκφοβισμός, παρενόχληση και γενικότερα επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές είναι μερικά παραδείγματα για να συνειδητοποιήσουμε την επιτακτική ανάγκη για ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο. 

Μέσω του προγράμματος «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: Δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο - Τρόποι παρέμβασης και πρόληψης», δίνουμε τη δυνατότητα στα στελέχη των Κοινωνικών Δομών και Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να αποκτήσουν δεξιότητες επάνω στη διαδικτυακή συμπεριφορά και τη ψυχική υγεία που θα μπορέσουν να συμπεριλάβουν στην εργασία τους προς όφελος των πολιτών», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας και Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ιωάννης Περγαντάς.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου