6/2/22

Απόδοση ΑΦΜ χωρίς να πάω στη ΔΟΥ

1ο ΕΠΑΛ-ΕΚ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και κλειδάριθμου σε φυσικό πρόσωπο 


Μπορείτε να ζητήσετε να σας αποδοθεί ΑΦΜ και κλειδάριθμος με ψηφιακό ραντεβού στο myAADElive και να εξυπηρετηθείτε από εκπρόσωπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

myAADElive 

 https://www.aade.gr/apodosi-afm-kai-kleidarithmoy-fysikoy-prosopoymyaadelive

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιντεοκλήση με υπάλληλο της ΑΑΔΕ και να αιτηθείτε την απόκτηση ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου Φυσικού Προσώπου.

Για να κλείσετε ραντεβού  θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:

• Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο

• την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)

• τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου

• τον Αριθμό Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

• τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της ψηφιακής αίτησης απόκτησης ΑΦΜ

Προσοχή! 

Μετά την είσοδό σας στην εφαρμογή, μέσω του ιστότοπου της ΑΑΔΕ ή της Ψηφιακής Πύλης gov.gr, εφόσον επιθυμείτε  να λάβετε ΑΦΜ, συμπληρώνετε  την ψηφιακή αίτηση απόκτησης ΑΦΜ  πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο.  Με την ολοκλήρωση της υποβολής της ψηφιακής αίτησης λαμβάνετε ένα αριθμό καταχώρησης  τον οποίον θα συμπληρώσετε  στην αρχική οθόνη των ραντεβού στην οποία σας επιστρέφει αυτόματα η εφαρμογή της ψηφιακής αίτησης. Επιλέγετε την υπηρεσία που επιθυμείτε και κλείνετε το ραντεβού.


ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Έντυπα

Για να λάβετε ΑΦΜ συμπληρώνετε και υποβάλλετε την ψηφιακή αίτηση απόκτησης ΑΦΜ, την οποία θα βρείτε στην πλατφόρμα των ραντεβού.

Αν ο/η  αιτών/ούσα είναι έγγαμος ή ανήλικος/η ή κάτοικος εξωτερικού ή τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση  στην ψηφιακή αίτηση απόκτησης ΑΦΜ  συμπληρώνετε και τα στοιχεία των σχετιζομένων ΑΦΜ  κατά περίπτωση (του/της συζύγου, ή του ασκούντος την επιμέλεια ή τη γονική μέριμνα ή τα στοιχεία του κηδεμόνα ή τα στοιχεία του φορολογικού εκπροσώπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη.

 Δικαιολογητικά

Για να λάβετε ΑΦΜ συμπληρώνετε και υποβάλλετε την ψηφιακή αίτηση απόκτησης ΑΦΜ, την οποία θα βρείτε στην πλατφόρμα των ραντεβού και συνυποβάλλετε σε αυτήν τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

1. Στοιχείο ταυτότητας,  όπως αστυνομική ταυτότητα, στρατιωτική κ.λπ., διαβατήριο σε ισχύ, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς κ.λπ. κατά περίπτωση.

2. Άδεια διαμονής σε ισχύ ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι διαμένετε νόμιμα στη χώρα σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

3. Πιστοποιητικό Γέννησης όταν ο/η  αιτών/ούσα είναι ανήλικος/η και στερείται ταυτότητας. Στην περίπτωση ανηλίκου υπηκοότητας αλλοδαπής, πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο.

4. Απλή έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο υπογραφής ή υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου (γίνεται δεκτό και  συμβολαιογραφικό έγγραφο) από φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο που δε διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα.

5. Δικαστική απόφαση για τον ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη για τον υπό δικαστική συμπαράσταση φορολογούμενο.

6. Ληξιαρχική πράξη γάμου /συμφώνου συμβίωσης όταν ο/η  αιτών/ούσα είναι έγγαμος/η.


ΠΗΓΕΣ:

gov.gr

https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/apodose-arithmou-phorologikou-metroou-aphm-kai-kleidarithmou-se-phusiko-prosopo

ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

https://www.aade.gr/apodosi-afm-kai-kleidarithmoy-fysikoy-prosopoymyaadelive

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου