22/2/22

Για το δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, ενημερώνει τα ΑμεΑ ο Δήμος Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει τα Άτομα με Αναπηρίες που έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ ότι έχουν το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα σε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.


Στους δικαιούχους που πληρούν το προβλεπόμενο εισοδηματικό κριτήριο τους παρέχεται επιπλέον και το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας της Περιφερειακής Ενότητας της κύριας κατοικίας τους. 

Για τη χορήγηση ή την ανανέωση Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022 οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατόπιν ραντεβού, μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους πολίτες παραθέτουμε τη σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με Α.Π.: Δ12α/ΓΠοικ.4825/46/18.01.2022 (ΑΔΑ:6Ο5Β46ΜΤΛΚ-ΞΦΝ).


Τα στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας των ΚΕΠ του Δήμου μας και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους είναι τα ακόλουθα :

1. ΚΕΠ Λιβαδειάς, τηλ.:22613-50.000, 

e-mail: d.levadeon@kep.gov.gr 

2. ΚΕΠ Αγ. Γεωργίου, τηλ.:22613-51.302-3, 

e-mail:d.koroneias-voiotias@kep.gov.gr 

3. ΚΕΠ Δαύλειας, τηλ.: 22613-51.420,  

e-mail: d.dayleias@kep.gov.gr 

4. ΚΕΠ Κυριακίου, τηλ.: 22673-50.310,

e-mail: k.kyriakiou@kep.gov.gr 

5. ΚΕΠ Χαιρώνειας, 22613-51.930,  

e-mail: d.haironias@kep.gov.gr


ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου