29/4/22

Για την χρήση των αρδευτικών δημοτικών γεωτρήσεων και των επιφανειακών υδάτων ενημερώνει ο Δήμος Λεβαδέων

Οι γεωργοί καλλιεργητές εν όψει της νέας αρδευτικής περιόδου που επιθυμούν να κάνουν χρήση των αρδευτικών δημοτικών γεωτρήσεων και των επιφανειακών υδάτων σε όλες τις κοινότητες του δήμου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Λεβαδέων, υποχρεούνται  μέχρι 15 Μαΐου 2022 να υποβάλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στα γραφεία της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.


Πιο συγκεκριμένα πρέπει να δηλώσουν: 

* την έκταση του αγρού που επιθυμούν να αρδεύσουν

* την τοποθεσία που βρίσκεται ο αγρός 

* το 13ο ψηφίο κωδικό του αγροτεμαχίου που αναφέρεται στη δήλωση ΟΣΔΕ

* το είδος της καλλιέργειας 

* το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο) και ότι

* αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον Κανονισμό Άρδευσης.


Προϋπόθεση να κάνουν χρήση των αρδευτικών υδάτων είναι να έχουν τακτοποιήσει τις ληξιπρόθεσμες αρδευτικές οφειλές στο Δήμο ή να έχουν προβεί σε ρύθμιση αυτών. 

Χωρίς την υποβολή των σχετικών εγγράφων καθώς και της προσκόμισης της βεβαίωσης συναίνεσης στον υδρονομέα δεν θα είναι εφικτή η χρήση των αρδευτικών υδάτων. 

Τέλος ο Δήμος καλεί όλους τους καλλιεργητές του Δήμου κατά τη νέα αρδευτική περίοδο να μην καταστρέφουν τους αγροτικούς δρόμους (ποτίζοντας),  να μην τους κλείνουν με τα αρδευτικά  μηχανήματα και να μη γίνεται κατασπατάληση των αρδευτικών υδάτων. 

Παράλληλα σημειώνει πως όσοι καλλιεργητές  δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω, που αναφέρονται και στον Κανονισμό Άρδευσης,  θα επιβάλλεται το ανάλογο προβλεπόμενο πρόστιμο.

Πληροφορίες: Δημοτική Ενότητα Δαύλειας τηλ.  2261351403, Δημοτική Ενότητα Κορώνειας τηλ.  2261351302, Δημοτική Ενότητα Χαιρώνειας τηλ. 2261351204, Δημοτική Ενότητα Λιβαδειάς   τηλ.  2261350830

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου