15/12/20

Καταστρατήγηση θεμελιωδών δικαιωμάτων του Αστυνομικού προσωπικού, καταγγέλλει η Ε.Α.Υ. Βοιωτίας

Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020, τα μέλη του Δ.Σ. της Ενώσεως Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας στο πλαίσιο των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων, επισκέφθηκαν το σύνολο των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας.

Η επίσκεψη είχε στόχο αφενός να ενημερώσουν τα μέλη της για τις τρέχουσες εξελίξεις, την πορεία των διεκδικήσεων εκ μέρους της Ομοσπονδίας και να συζητήσουν για την υπηρεσιακή πραγματικότητα όπως  έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες εκ των συνθηκών (αναστολή αδειών κτλ) και αφετέρου για να διαπιστώσουν εάν τηρούνται ή όχι εκ μέρους της διοίκησης, οι προβλεπόμενες εκ του νόμου αλλά και τις διαταγές και κανονισμούς του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, υποχρεώσεις και καθήκοντα των κ.κ. Διοικητών Αστ/κών υπηρεσιών, έναντι του λοιπού Αστυνομικού προσωπικού αλλά και αυτής της ίδιας της Υπηρεσίας. 

“Μετά λύπης, στην πλειοψηφία των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α.Βοιωτίας, διαπιστώθηκε “πλημμελής άσκηση καθηκόντων” και καταστρατήγηση θεμελιωδών δικαιωμάτων του Αστυνομικού προσωπικού, συνεπεία της μη εφαρμογής της ισχύουσας (υποχρεωτικής-δεσμευτικής) νομοθεσίας και των κανονισμών της Υπηρεσίας, γεγονός το οποίο προξενεί σημαντική ζημία τόσο στον εργασιακό όσο και οικογενειακό βίο των υπηρετούντων στη Δ.Α. Βοιωτίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία των Αστ. Υπηρεσιών”, τονίζει σε ανακοίνωση - καταγγελία η ΕΑΥ Βοιωτίας. 

Ακολούθως αναφέρει συγκεκριμένα τις διαπιστώσεις κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για παραβίαση του συνολικού εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, ανακοίνωσης των υπηρεσιών,  παραβίασης κονονιστικής διαταγής  σχετικά με τα καθήκοντα του γυναικείου αστυνομικού προσωπικού όπου ορίζεται ότι “η εκτέλεση επικίνδυνων καθηκόντων από τις γυναίκες αστυνομικούς είναι επιτρεπτή μόνο με άνδρες αστυνομικούς” ενώ παράλληλα καταγγέλλει άσκηση μη προβλεπόμενων καθηκόντων για τους Αξ/κούς Υπηρεσίας.

Και απευθυνόμενη η Ένωση στον Αρχηγό του Σώματός προσθέτει: “ως εκπρόσωποι των Αστυνομικών της Δ.Α. Βοιωτίας έχουμε την υποχρέωση να σας μεταφέρουμε την αγωνία αλλά και την αγανάκτηση των συναδέλφων μας οι οποίοι καλούνται να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, και το αυτό πράττουν επιτυχώς έως σήμερα, για να ανταπεξέλθουν στην υπηρεσιακή τους καθημερινότητα”. 

Και αυτό όπως σημειώνει σε “μία παρατεταμένη περίοδο αναστολής χορήγησης αδειών στο Αστυνομικό προσωπικό με παράλληλη αύξηση των υπηρεσιακών καθηκόντων λόγω Covid-19”.

Καταλήγοντας εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΑΥ Βοιωτίας ο Πρόεδρος Ζαχαρίας Καρακώστας και ο Γραματέας Παναγιώτης Δήμου σημειώνουν: “παρακαλούμε όπως ενεργήσετε αρμοδίως για την άμεση και απαρέγκλιτη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, των κανονισμών και διαταγών της Υπηρεσίας από το σύνολο των Αστ/κών Υπηρεσιών της Δ.Α.Βοιωτίας.  Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας θα συνεχίσει να πράττει ότι προστάζει το συνδικαλιστικό της καθήκον, διασφαλίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα των μελών της επιφυλασσόμενη σε κάθε περίπτωση, παντός νομίμου δικαιώματός της”.


ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου