15/12/20

Ε.Κ. Λιβαδειάς: Παράταση θητείας των διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων, εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών

Όπως ενημέρωσε το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς,  σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, δίνεται νέα παράταση στη θητεία των Διοικητικών Οργάνων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων εργαζομένων, συντ/χων και εργοδοτών.Πιο συγκεκριμένα, όπως σημειώνουν εκ μέρους του Δ.Σ. του ΕΚ Λιβαδειάς ο Πρόεδρος Κώστας Κολιούσης και ο Γραμματέας Γιώργος Αγγελόπουλος, το  Άρθρο 72 αναφέρει μεταξύ άλλων για την παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών ότι η θητεία “...εφόσον είτε έληξε από 11/6/2020 και εφεξής είτε λήγει για πρώτη φορά ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είτε έχει ήδη παραταθεί... παρατείνεται έως 30/6/2021”.

Και συμπληρώνει:

“Εξαιρετικά, έως 30/6/2021 οι συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του ν. 1264/1982, των σωματείων που λειτουργούν βάσει του Α.Κ. ή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), όπως και των εργοδοτικών οργανώσεων, δύνανται να διεξάγονται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους”.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου