8/12/20

Υπογραφή σύμβασης για την ολοκλήρωση της αγροτικής οδοποιίας αναδασμού στο Μελισσοχώρι Δήμου Θηβαίων

Στις 30 Νοεμβρίου 2020 υπέγραψε ο Δήμαρχος Θηβαίων Γιώργος Αναστασίου με την ανάδοχο εταιρεία «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» τη σύμβαση κατασκευής του εγκεκριμένου έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση έργου Αγροτικής Οδοποιίας Αναδασμού στο Μελισσοχώρι Δήμου Θηβαίων».

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 112.665,97 € με ποσό σύμβασης 53.718,26 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά στην κατασκευή νέου ασφαλτόδρομου επί υφιστάμενης αγροτικής οδού συνολικού μήκους 565 μέτρων που θα εξυπηρετεί την απρόσκοπτη πρόσβαση στις καλλιέργειες της περιοχής.