15/12/20

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΘΗΒΩΝ

Αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά ένα πολύ σημαντικό έργο

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν ομόφωνα οι προτάσεις τροποποίησης του Σχεδίου πόλεως των Θηβών στα ΟΤ 529,525 (ΚΧ), 16,4,533 και του ΚΧ του ΟΤ 194 στη Θήβα.

Έτσι θα ολοκληρωθούν ως προς το σκέλος αυτό όλα τα προαπαιτούμενα της μελέτης και να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση των προϋποθέσεων αναζήτησης χρηματικών πόρων για την κατασκευή του έργου της Ανατολικής Παράκαμψης της πόλης των Θηβών.

“Αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά ένα πολύ σημαντικό έργο που θα αλλάξει την εικόνα του τόπου μας και την προσβασιμότητα και επισκεψιμότητα της πόλης μας”, σημείωσε ο Δήμαρχος Θηβαίων Γιώργος Αναστασίου.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου