1/12/20

Χωρίς αυξομειώσεις τα δημοτικά τέλη στο δήμο Αλίαρτου Θεσπιέων για το 2021, προστασία στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Με μία και μοναδική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή της Οικονομικής Επιτροπής, λήφθηκαν οι αποφάσεις για τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης   του έτους 2021.

Δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία άλλη εναλλακτική πρόταση, για τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 11 του Ν.4623/2019, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την  εισήγηση  της Οικονομικής Επιτροπής , με 15 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 5 άκυρες και αποφάσισε την μη αναπροσαρμογή τους για το  έτος 2021. Στην απόφαση αυτή, περιγράφεται και το τιμολόγιο προς τις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, το οποίο περιέχει σημαντικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές στο πλαίσιο της στήριξής τους.

Στο πλαίσιο αυτό απαλλάσσονται για το 2021, από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτοφωτισμού κατά 30% ,  οι Δημότες – νοικοκυριά που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, (πολύτεκνοι – τρίτεκνοι - μονογονεϊκές οικογένειες - άτομα με αναπηρία άνω του 67% - μακροχρόνια άνεργοι - άποροι), προσκομίζοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται  από το νόμο και αναφέρονται στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ομοίως, ειδικό τιμολόγιο ευπαθών ομάδων, περιγράφεται και στην απόφαση για τη μη αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με 15 ψήφους υπέρ και 6 κατά και διαμορφώνονται ως εξής:

• Πλήρη απαλλαγή του ποσού της κατανάλωσης στα τέλη ύδρευσης έως 200 κυβικά στις πολύτεκνες οικογένειες και 200 κυβικά στις τρίτεκνες που εμφανίζουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 15.000 €. Το πάγιο παραμένει ως έχει.

• Πλήρη απαλλαγή του ποσού της κατανάλωσης στα τέλη ύδρευσης έως  200 κυβικά σε οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) πάνω από 67% και εμφανίζουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 15.000 €. Το πάγιο παραμένει ως έχει. 

• Πλήρη απαλλαγή του ποσού της κατανάλωσης στα τέλη ύδρευσης έως 200 κυβικά σε Μονογονεϊκές οικογένειες   που  εμφανίζουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 10.000 Ευρώ. Το πάγιο παραμένει ως έχει.

• Μείωση σε ποσοστό 50% του ποσού της κατανάλωσης στα τέλη ύδρευσης έως  200 κυβικά σε όσες οικογένειες είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Το πάγιο παραμένει ως έχει.

• Μείωση σε ποσοστό 50% του ποσού της κατανάλωσης στα τέλη ύδρευσης έως  100 κυβικά σε μακροχρόνιους Ανέργους. Το πάγιο παραμένει ως έχει. 

• Πλήρη απαλλαγή του ποσού της κατανάλωσης στα τέλη ύδρευσης έως  100 κυβικά σε άτομα που   χαρακτηρίζονται άπορα βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων. Το πάγιο παραμένει ως έχει.

“Η Δημοτική Αρχή, με γνώμονα τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη, αλλά και την υποχρέωσή της να εξασφαλίσει την παροχή αυτών των κρίσιμων ανταποδοτικών  υπηρεσιών στους Δημότες, μακριά από λαϊκισμούς και ακροβασίες, καταθέτει ρεαλιστικές προτάσεις που εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η βιωσιμότητα και συνέπεια του Δήμου, είναι υπόθεση όλων μας και κυρίως προς το συμφέρον των Δημοτών”, τόνισε ο Δήμαρχος Γιώργος Ντασιώτης.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου