1/12/20

575.164 ευρώ στην Βοιωτία

Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε την απόφαση για την κατανομή συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00 € στους Δήμους της χώρας.

Σκοπός είναι η ενίσχυση της ρευστότητας των Δήμων λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισμό της διασποράς του, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές τους ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους.

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου, με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.».

Σε ότι αφορά στην Βοιωτία η κατανομή έχει ως εξής:

ΑΛΙΑΡΤΟΥ- ΘΕΣΠΙΕΩΝ: 51.623,03 €

ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ: 44.827,15 €

ΘΗΒΑΙΩΝ:  161.941,66 €

ΛΕΒΑΔΕΩΝ:  170.486,77 €

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ:  58.570,50 €

ΤΑΝΑΓΡΑΣ:  87.715,36 €

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου