22/12/20

20 αυτοκίνητα και 550 αλεξίσφαιρα γιλέκα στη Στερεά

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα, με προϋπολογισμό που ξεπερνά συνολικά τα 31.000.000 ευρώ.

Περιλαμβάνει την προμήθεια 675 οχημάτων, 15.690 αλεξίσφαιρων γιλέκων, καθώς και μεγάλου αριθμού ατομικών εφοδίων (επιχειρησιακές στολές, προστατευτικά κράνη, άρβυλα υψηλής και χαμηλής θωράκισης, χειροπέδες κ.λπ.) και άλλου τεχνικού και υποστηρικτικού εξοπλισμού (θερμικές κάμερες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλκοολόμετρα κ.λπ.). 

Ο παραπάνω εξοπλισμός κατανέμεται σε όλη τη χώρα, με βάση τις επιμέρους λειτουργικές ανάγκες των κατά τόπους αστυνομικών Υπηρεσιών καθώς και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. 

Όσον αφορά στα 675 αυτοκίνητα, κατανέμονται σε μάχιμες Υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης σε όλη τη χώρα, όπως Άμεση Δράση, Αστυνομικά Τμήματα, υπηρεσίες Τροχαίας κ.λπ. ως εξής:

Σε ότι αφορα τις υπηρεσίες της αστυνομίας στη Στερεά Ελλάδα, θα εφοδιαστούν με 20 αυτοκίνητα και 550 αλεξίσφαιρα γιλέκα 

Σημειώνεται ότι από αρχές του έτους έχουν παραληφθεί συνολικά 1.453 οχήματα, μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό η ανανέωση του στόλου των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Επιπλέον το εξοπλιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την προμήθεια μεγάλου αριθμού ατομικών εφοδίων (κράνη, μποτάκια και στολές μοτοσικλετιστών, επαναφορτιζόμενοι φακοί, χειροπέδες με θήκη, άρβυλα με υψηλή θωράκιση, κράνη μεγάλης ανθεκτικότητας κ.λπ.), καθώς και λοιπό τεχνικό και υποστηρικτικό εξοπλισμό (θερμικές κάμερες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές μετά των παρελκομένων τους, αλκοολόμετρα, κ.λπ.), 

Ενδεικτικά περιλαμβάνει:

8.000 πλήρεις στολές αστυνομικών επιχειρήσεων και μέτρων τάξης,

8.000 άρβυλα υψηλής και χαμηλής θωράκισης, 

5.000 χειροπέδες με θήκη, 

3.000 στολές δικυκλιστών,

3.000 ζεύγη μποτάκια δικυκλιστών,

3.000 κράνη μοτοσυκλετιστών,

3.000 κράνη μεγάλης ανθεκτικότητας,

1.010 ηλεκτρονικούς υπολογιστές με λειτουργικό πρόγραμμα,

1.000 επαναφορτιζόμενους φακούς,

1.000 αντιβαλλιστικά κράνη, 

1.000 προστατευτικούς θώρακες και

422 θερμικές κάμερες, πολυμηχανήματα, αλκοολόμετρα & πομποδέκτες     

Σημειώνεται ότι, με το μεγάλο αυτό εξοπλιστικό πρόγραμμα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αναβαθμίζεται αισθητά η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των αστυνομικών Υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα και βελτιώνεται το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχεται στους πολίτες, στον τομέα της ασφάλειας.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου