24/11/21

Πρόσκληση συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Θηβαίων

Ο Δήμος  Θηβαίων,  το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θηβαίων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων,στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).


Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θηβαίων, μπορούν να δημιουργηθούν τα εξής τμήματα:


1. ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ – ΓΛΩΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  I, 50 ώρες

2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους ή 

ψευδοαρχάριους υποψηφίους, 125 ώρες

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Επίπεδο Α2: Απευθύνεται σε όσους έχουν 

 κατακτήσει σε επίπεδο αρχαρίων, όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνικής γλώσσας,  175 ώρες

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Επίπεδο Β1(ειδικών σκοπών): Με έμφαση στην 

 Κατανόηση και  παραγωγή προφορικού λόγου, 195 ώρες

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Επίπεδο Β1: Ο υποψήφιος μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα και αποτελεσματικά σε συνηθισμένες επικοινωνιακές περιστάσεις 185 ώρες

6. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ-Eπικοινωνία στην καθημερινή ζωή Α1, 125 ώρες

7. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ-Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή Α2, 175 ώρες

8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ, 25 ώρες

9. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 25 ώρες

10. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, 25 ώρες

11. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (Socialmedia),  25 ώρες

12. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ, 25 ώρες

13. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ, 25 ώρες

14. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ, 25 ώρες

15. ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ, 25 ώρες

16. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, 50 ώρες

17. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ(σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή), 25 ώρες

18. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ, 25 ώρες

19. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, 50 ώρες

20. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 25 ώρες

21. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, 25 ώρες

22. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, 25 ώρες

23. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΗΠΩΝ, 25 ώρες

24. ΑΣΤΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ, 25 ώρες

25. ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ   Α1, 50 ώρες

26. ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α2, 50 ώρες

27. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, 25 ώρες

28. ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ, 25 ώρες

29. ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, 12 ώρες

30. ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, 12 ώρες

31. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΡΙΣΕΩΝ, ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ,  25 ώρες


Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapidtest ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».


Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων (www.thiva.gr) ή να απευθυνθείτε στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης:  

Τηλ. :  2262350610 Τμήμα Παιδείας Δήμου Θηβαίων

 2262350603 & 2262350604 Κοιν. Υπηρεσία Δήμου Θηβαίων

 2262028570 Κέντρο Κοινότητας & ΚΕΜ Δήμου Θηβαίων (Οδός Τέρμα Μακαρίου Πυρί Θηβών)

Ταχ. Διεύθυνση: Κύπρου 3

Email:desep@thiva.gr

kprostasia@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 


ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου