29/7/20

125 εκατ. ευρώ για τη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της Μυτιληναίος ΑΕ στον Άγιο Νικόλαο από την ΕΤΕπΗ ΕΤΕπ χορηγεί χρηματοδότηση ύψους 125 εκατ. ευρώ για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της Μυτιληναίος Α.Ε. κόστους 322 εκατ. ευρώ.
Το έργο, όπως σημειώνει το naftemporiki.gr, είναι καίριας σημασίας για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, εν όψει της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα και θα προσφέρει ευελιξία στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλλοντας στην αύξηση του μεριδίου των διαλειπουσών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ελληνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
Αυτή η νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT), ισχύος 826 MW, η οποία θα κατασκευαστεί στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, θα αυξήσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα και θα διευκολύνει τη σταδιακή παύση του  μεγαλύτερου μέρους της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη έως το 2023, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην κάλυψη της ζήτησης ενέργειας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, διευθύνων σύμβουλος της Μυτιληναίος Α.Ε., δήλωσε σχετικά: «Η σημασία της μονάδας του Αγίου Νικολάου και ο στόχος της να συμβάλει σε ένα καθαρότερο ενεργειακό μέλλον για την Ελλάδα αναγνωρίζονται με αυτό το πρώτο δάνειο της ΕΤΕπ προς την Μυτιληναίος Α.Ε. Το νέο μακροπρόθεσμο δάνειο της ΕΤΕπ δείχνει πως η Τράπεζα της ΕΕ στηρίζει επενδύσεις μετασχηματισμού σε αυτή τη χώρα».

Ο Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Οικονομικών και διοικητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαθέτει μοναδική τεχνική και χρηματοδοτική εμπειρία στον ενεργειακό τομέα και είναι ένας πολύτιμος εταίρος για την Ελλάδα στην προσπάθειά της να επιτύχει τους κλιματικούς στόχους της και να καταργήσει σταδιακά έως το 2028 τη χρήση του λιγνίτη. Είμαστε ευτυχείς για το ότι η ΕΤΕπ αναγνωρίζει τη σημασία της στήριξης της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα και για τη χρηματοδότηση που χορηγεί στη μονάδα του Αγίου Νικολάου».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΕΤΕπ θα χορηγήσει ένα 8ετές δάνειο ύψους 125 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της κατασκευής και της σύνδεσης της νέας μονάδας, κόστους 322 εκατ. ευρώ, στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, δίπλα σε υπάρχον ενεργειακό κέντρο και βιομηχανικό συγκρότημα.
Το δάνειο της ΕΤΕπ καλύπτεται με εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.
Η νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 826 MW, θα συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκούς δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την υποστήριξη της απόσυρσης όλων - πλην μίας - των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα έως το 2023. Σήμερα ο λιγνίτης αντιπροσωπεύει 4 GW παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ή το 22% της συνολικής δυναμικότητας.
Η μονάδα του Αγίου Νικολάου θα προσφέρει επίσης ευελιξία, συμβάλλοντας στην αύξηση της χρήσης διαλείπουσας αιολικής και ηλιακής ενέργειας στο μέλλον, και θα επιτρέψει την ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεταξύ της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών.
Η νέα μονάδα θα είναι η αποδοτικότερη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και θα χρησιμοποιεί υπερσύγχρονη τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου. Η νέα επένδυση της Μυτιληναίος Α.Ε. θα συμβάλει επίσης στη διαφοροποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα και θα αυξήσει τον ανταγωνισμό στον ενεργειακό τομέα.

Ο φορέας υλοποίησης του έργου θα παρακολουθήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μονάδας κατά την κατασκευή  και την αρχική λειτουργία της. Αυτό θα περιλαμβάνει εξειδικευμένη  παρακολούθηση της υδρόβιας πανίδας στον Κορινθιακό Κόλπο πλησίον του έργου.
Πριν από τη χορήγηση έγκρισης από την κυβέρνηση για το έργο, πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν περιφερειακές αρχές, η τοπική κοινότητα και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Δεν εκφράστηκε καμία αρνητική γνώμη εκ μέρους των ενδιαφερομένων.

Η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στον Άγιο Νικόλαο αναμένεται να παράγει απόλυτες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 320 gCO2 / kWh.
Το μέγεθος αυτό είναι εντός του ορίου των 550 gCO2 / kWh το οποίο έθεταν οι προδιαγραφές της ΕΤΕπ για τις επιδόσεις όσον αφορά τις εκπομπές, όπως ίσχυαν κατά την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου.
Αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ ενέκρινε τη χρηματοδότηση του έργου, η ΕΤΕπ έχει θεσπίσει νέα χρηματοδοτική πολιτική για τον τομέα της ενέργειας, βάσει της οποίας έως το τέλος του 2021 θα παύσει τελείως να χρηματοδοτεί την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου