5/1/21

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς αποκτά Πιστοποιητικό Covid 19 Control Module

Από την αρχή της εμφάνισης της πανδημίας Covid-19, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος παρακολουθεί με έμφαση τη νομοθεσία και τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων ελέγχου και πρόληψης της υγείας στους εργασιακούς χώρους,(ΕΟΔΥ, ΣΕΠΕ, ΕΛΙΝΥΑΕ, κα.) προκειμένου να ενημερώνεται έγκαιρα και έγκυρα, για τα προβλεπόμενα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της νόσου και τον περιορισμό της διάδοσής της στους χώρους εργασίας. 

Μέσω της καθημερινής του επικοινωνίας, ο Σύνδεσμος μεταφέρει την πληροφόρηση αυτή στις επιχειρήσεις μέλη του. 

Παράλληλα, από την αρχή της πανδημίας, έχει εκπονήσει σχέδιο ενσωμάτωσης και εφαρμογής των διαδικασιών πρόληψης στην καθημερινή του δραστηριότητα, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους εργαζομένους του.

Στο πλαίσιο της ετήσιας επιθεώρησης του διαχειριστικού του συστήματος ποιότητας ISO9001:2018, μετά από ενδελεχή έλεγχο των διαδικασιών που εφαρμόζει για την διαχείριση της πανδημίας, έλαβε την πιστοποίηση Covid 19 Control Module for Businesses, από την επιθεωρήτρια εταιρεία Πιστοποίησης BM HELLAS – BM TRADA.  

Η πιστοποίηση Covid 19 Control Module for Businesses, επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση έχει προσαρμόσει τις διαδικασίες της στα αναθεωρημένα επιδημιολογικά δεδομένα, ελαχιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις πιθανότητες προσβολής των εγκαταστάσεων της και του προσωπικού της από τον νέο κορωνοϊό. 

H εταιρεία Πιστοποίησης BM HELLAS–BM TRADA, η οποία είναι μέλος του Συνδέσμου ανέπτυξε σε συνεργασία με το σύνολο των εταιριών πιστοποίησης του BM Group–BM TRADA, και με την συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων από χώρες της Ευρώπης που έχουν πληγεί από την πανδημία, το Covid – 19 Control Module, το οποίο, από τις αρχές του καλοκαιριού, προσφέρει στις επιχειρήσεις πελάτες της.  

Η πιστοποίηση μέσω του Covid - 19 Control Module δεν είναι ίδια για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων αφού κάθε κλάδος έχει διαφορετικές απαιτήσεις. 

* Το Covid - 19 control Module for Food & Catering έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά για εφαρμογή από εστιατόρια, fast food, εταιρείες catering, εταιρείες μεταποίησης τροφίμων, εταιρείες συσκευασίας και,  

* Τo Covid - 19 Cotrol Module for Hotel Facilities αναπτύχθηκε ειδικά για ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες, και

* To Covid - 19 Control Module for Businesses απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των άλλων κλάδων που θέλουν να επικυρώσουν τις διαδικασίες προστασίας κατά του νέου κορωνοϊού μέσω ανεξάρτητης πιστοποίησης.

Bασική προϋπόθεση εφαρμογής του Covid–19 module αποτελεί η εφαρμογή συστήματος/συστημάτων ISO, από την επιχείρηση ή τον Οργανισμό. 


ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου