5/1/21

Εντάξεις 254 Δήμων στην Πρόσκληση για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, Στην Βοιωτία οι Δήμοι Λεβαδέων, Θηβαίων, Ορχομενού, Τανάγρας

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, στη συνεδρίαση της 23ης Δεκεμβρίου, αποφάσισε τον καθορισμό 254 Δήμων ως προσωρινών δικαιούχων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020», και έως του ποσού για κάθε Δήμο που αναγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Επιπλέον, αποφάσισε τη διάθεση συνολικού ποσού μέχρι 11.552.332,15 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την υλοποίηση των εν λόγω προτάσεων των 254 Δήμων.

Μετά την εξέταση των υποβλητέων δικαιολογητικών, το Πράσινο Ταμείο θα προχωρήσει στον καθορισμό των Δήμων ως οριστικών δικαιούχων και στην αποδέσμευση του τελικού ποσού χρηματοδότησης.  

Η ολοκλήρωση των σχεδίων και η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται εντός της προθεσμίας των 6 μηνών που προβλέπει η σχετική Υπουργική Απόφαση.

Στην Βοιωτία δικαιούχοι είναι οι Δήμοι Λεβαδέων με 49.600 ευρώ, Θηβαίων με 49.600, Ορχομενού με 39.680 και Τανάγρας με 39.680 ευρώ

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου