5/1/21

600.000 ευρώ σε 140 Δήμους για καταφύγια αδέσποτων ζώων, Στη Βοιωτία χρηματοδοτούνται οι Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου - Αράχωβας Αντίκυρας


 Δημοσιεύθυηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τον καθορισμό των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων που χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, καθώς και το ύψου χρηματοδότησης για το έτος 2020.

Το ποσό που θα διαστεθεί στους Δήμους μεταξύ των οποίων είναι οι Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου - Αράχωβας- Αντίκυρας ανέρχεται συνολικά σε 600.000 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού», για τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους έτους 2020.

Το ύψος του ποσοστού χρηματοδότησης του συνολικού ποσού των εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δράσεων αναλύεται ως εξής:

α) Ποσοστό 19,3% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, για τις επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων της βελτίωσης υφιστάμενου καταφυγίου και των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι έως 514.345,76 €.

β) Ποσοστό 10,3% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, για τις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης σίτισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι έως 85.605,34€.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου