5/1/21

Χρηματοδότηση 50% τελών κατάθεσης εθνικού σήματος ή σχεδίου και σήματος ΕΕ ή κοινοτικού σχεδίου, μέχρι 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση

 

Όπως έκανε γνωστό το  Επιμελητήριο Βοιωτίας, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), με τη συνεργασία των Εθνικών Γραφείων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, εφαρμόζει από 11 Ιανουαρίου 2021 πρόγραμμα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των κρατών-μελών της ΕΕ που θα καλύπτει τη χρηματοδότηση του 50% των τελών κατάθεσης εθνικού σήματος ή σχεδίου, καθώς και σήματος της ΕΕ ή κοινοτικού σχεδίου, μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΠΒ Παναγιώτη Αγνιάδη “πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά δράσεων που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια και σκοπό έχει να θέσει τη διανοητική ιδιοκτησία στην υπηρεσία κυρίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ώστε αυτές να εφοδιασθούν και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα άυλα περιουσιακά τους δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων και σχεδίων με στόχο να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και παράλληλα να ωφελήσουν την οικονομία και την κοινωνία μας”.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr)

ή να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή (αρμόδια κα Ρεβέκκα Πετροπουλέα τηλ. 2103893282, e-mail: rebpetrop@gge.gr).

“Το Επιμελητήριο Βοιωτίας εύχεται ολόψυχα σε όλες και όλους το 2021 να φέρει το τέλος της πανδημίας και να είναι έτος ανάκαμψης και δημιουργίας”, σημείωσε καταλήγοντας ο κ. Αγνιάδης

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου