5/1/21

Κατάθεση δελτίου απογραφής στρατεύσιμων κλάσης 2024 (γεν. 2003)


Όπως ενημέρωσε ο Δήμος Λεβαδέων σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2024 (γεννημένοι το έτος 2003), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2021, προσερχόμενοι σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για τους διαμένοντες στην Ελλάδα ή Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κοροναϊού Covid-19. 

Κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο. 

β. Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

γ. Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ (μέσω του www.amka.gr). 

δ. Ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση για όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. 

Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομίσουν κατά την απογραφή τους επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. 

Οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E-mail). 

Αποδεικτικό κατάθεσης δεν εκδίδεται από τις ΣΥ, τα ΚΕΠ ή τις προξενικές αρχές. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr/enimerwsi_apografis ) πληκτρολογώντας το στρατιωτικό αριθμό τους ή τον αριθμό του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητάς τους. 

Όσοι δεν τηρούν τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, η εξυπηρέτηση του κοινού από τις υπηρεσίες του δημοσίου γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, να προβούν σε τηλεφωνική συνεννόηση (ραντεβού) για τον καθορισμό της ημέρας και της ώρας που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν.

Τα στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας των ΚΕΠ του Δήμου Λεβαδέων είναι τα ακόλουθα :

1. ΚΕΠ Δήμου Λεβαδέων (Λιβαδειάς)  22613-50.000 & 50.013

2. ΚΕΠ Δήμου Λεβαδέων (Αγίου Γεωργίου) 22613-51.302-3

3. ΚΕΠ Δήμου Λεβαδέων (Δαύλειας) 22613-51.420

4. ΚΕΠ Δήμου Λεβαδέων (Κυριακίου) 22673-50.310

5. ΚΕΠ Δήμου Λεβαδέων (Χαιρώνειας) 22613-51.930

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου