16/6/20

«Πράσινο φως» σε έντεκα προτάσεις για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας στην Στερεά Ελλάδα


Ο Φάνης Σπανός υποψήφιος περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας – Sirios ...

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανού, εντάσσονται έντεκα προτάσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 16, Δράση 1 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
H συγκεκριμένη Δράση στηρίζει  τις συνεργασίες γύρω από  την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή και στο τομέα των τροφίμων.

Οι προτάσεις που αφορούν τη Στερεά Ελλάδα επικεντρώνονται στην παραγωγή ασφαλέστερων και υψηλότερης διατροφικής αξίας τροφίμων, την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων της ζωικής παραγωγής για την παραγωγή ζωοτροφών, την ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων ή παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες, τη δημιουργία νέων προϊόντων γάλακτος και κρέατος, κ.α.
«Η αξιοποίηση της έρευνας και των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή, η αύξηση της παραγωγικότητας και η μείωση του κόστους παραγωγής στον αγροδιατροφικό τομέα, είναι οι στόχοι για τους οποίους χρηματοδοτούμε σήμερα έντεκα νέες προτάσεις. Βούλησή μας, να αναδείξουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Στερεάς Ελλάδας μέσα από τις προτάσεις της ίδιας της αγοράς.» δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου