12/12/22

Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Νέα Φάση»


 Ο Δήμος Λεβαδέων έκανε γνωστό ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).


Ο Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας σημειώνει ότι η πραγματοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων αποτελούν μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου του Δήμου μας, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα σε ενηλίκους να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις εργασιακές τους δεξιότητες.  

Επίσης, υπογραμμίζει ότι για πρώτη φορά, φέτος ο Δήμος Λεβαδέων προχώρησε στη δημιουργία προγράμματος ελληνομάθειας για μετανάστες που διαβιούν στο Δήμο μας, καθώς διαπιστώθηκε ότι η μη γνώση της γλώσσας αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο για αυτούς να ενταχθούν στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου μας.     

Τα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν τηνΤρίτη, 29 Νοεμβρίου και θα συνεχιστούν έως την πλήρωση του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευομένων για τη λειτουργία των πιο κάτω τμημάτων ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Λεβαδέων, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 22613 -  50868 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο gpapakonstantinou@livadia.gr, ταχ. δ/νση: Σοφοκλέους 15, 1ος όροφος. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λεβαδέων μπορούν να δημιουργηθούν τα ακόλουθα τμήματα:

1. Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδοαρχάριους υποψηφίους, 125 ώρες

2. Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία, 25 ώρες

3. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, 

διατροφή κλπ.), 25 ώρες

4. Αρχιτεκτονική κήπων,  25 ώρες

5. Αστικοί  λαχανόκηποι, 25 ώρες

6. Οικιακή μελισσοκομία, 25 ώρες

7. Ανακύκλωση και κομποστοποίηση, 25 ώρες

8. Περιβάλλον και καθημερινή ζωή, 25 ώρες

9. Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες, 25 ώρες

10. Εκμάθηση γραφής BRAILLE σε άτομα με 

προβλήματα όρασης, 50 ώρες

11. Κανόνες οικονομικής διαχείρισης αγροτικής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, 25 ώρες

12. Αρωματικά - Φαρμακευτικά Φυτά, 25 ώρες

13. Άθληση στην Τρίτη ηλικία, 25 ώρες

14. Εργαστήρι  χειροτεχνίας, 50 ώρες

15. Εθελοντισμός : Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων,

Εκτάκτων  αναγκών στην τοπική κοινωνία, 25 ώρες

16. Εικαστικό Εργαστήρι, 50 ώρες

17. Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος, 50 ώρες

18. Παραδοσιακό Κέντημα,  50 ώρες

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ