28/4/20

Αποχή μέχρι τις 4 Μαΐου αποφάσισε ο Δικηγορικός Σύλλογος Λιβαδειάς


Λιβαδεια « Tassos Biris

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση ο Πρόεδρος Βασίλειος Δαλαμάγκας και ο Γ.Γ. Παναγιώτης Χουλιάρας, αποφάσισε ομόφωνα την αποχή των μελών του από την παράστασή τους ενώπιον των ακροατηρίων όλων των δικαστηρίων κάθε βαθμού και των υπηρεσιών τους και απ’ όλες τις ενέργειες στα Υποθηκοφυλακεία- Κτηματολογικά Γραφεία  έως και 4 Μαΐου 2020, προκειμένου αφ’ ενός μεν  να αποφευχθεί η πιθανότητα εκτεταμένης διάδοσης του κορωνοϊού Covid - 19 και να προστατευθεί η υγεία και η ζωή των συναδέλφων δικηγόρων αλλά και όσων δυνητικά θα εμπλακούν στις ανωτέρω διαδικασίες, αφ’ ετέρου δε να δοθεί επαρκής χρόνος στην Πολιτεία να λάβει όλα τα πρόσφορα και ενδεδειγμένα προληπτικά μέτρα προστασίας που θα εγγυώνται την ασφάλεια όλων.


Ο Σύλλογος θεωρεί  ότι “η βεβιασμένη επαναλειτουργία Υποθηκοφυλακείων και Δικαστηρίων και δη μόνο για τις διαδικασίες προσημειώσεων και συντηρητικών κατασχέσεων, οι οποίες αφορούν, κατά κύριο λόγο, τα τραπεζικά ιδρύματα, χωρίς τη λήψη πρόσφορων και ενδεδειγμένων μέτρων  θέτει σε κίνδυνο την υγεία  και τη ζωή των συναδέλφων δικηγόρων καθώς και των λοιπών εμπλεκομένων σε αυτές”.
Της απόφασης προηγήθηκε προφορική επικοινωνία που είχε, στις 24  και  27 Απριλίου 2020, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας με Υποθηκοφύλακες ή αναπληρωτές αυτών, Συμβολαιογράφους και των Γραμματειών του Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου Λεβαδείας, από την οποία αποκόμισε ότι “δεν έχουν  ληφθεί από την Πολιτεία τα προσήκοντα και ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων στις άνω Υπηρεσίες και των προσερχόμενων σε αυτές δικηγόρων και  πολιτών, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι θα κληθούν να εργασθούν εντός αυτών,  κρίνοντας κατά το δοκούν  για τη λήψη των όποιων μέτρων”.
Επίσης έμφαση δόθηκε στο ότι έως σήμερα, “δεν υπάρχει η έγγραφη γνώμη του ΕΟΔΥ και των αρμόδιων υγειονομικών αρχών για τον τρόπο και τη μέθοδο επαναλειτουργίας Δικαστηρίων και Υποθηκοφυλακείων της χώρας, παρά το γεγονός ότι αυτή ζητήθηκε από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, με την από 22-4-2020 σχετική επιστολή του” και στο ότι “το υγειονομικό υλικό που έχει αποσταλεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προς τα κατά τόπους Πρωτοδικεία, δια των οικείων Εφετείων (γάντια και υγρό απολύμανσης), είναι ελάχιστο και αν δεν έχει ήδη αναλωθεί,  δεν επαρκεί  για τις ανάγκες μιας ημέρας και μόνο για τους δικαστικούς υπαλλήλους”.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου