28/4/20

Έργα ύψους 12,8 εκατομμυρίων ευρώ υπέβαλλε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς


Ν. Ντίτορας: «Η Γερακούδη δεν εφάρμοσε τον νόμο» - larissanet.gr

Έργα ύψους 12,8 εκατομμυρίων ευρώ υπέβαλλε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Οι προτάσεις αφορούν έργα και εργασίες πρόληψης καθώς και αποκατάστασης ζημιών σε δάση και δασικές εκτάσεις εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων. Αναλυτικότερα κατατέθηκαν αιτήσεις στήριξης για την υλοποίηση εγκεκριμένων δασοτεχνικών μελετών στο Μέτρο 8 του ΠΑΑ για έργα όπως διευθέτηση ορεινών χειμάρρων, βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων, αναδασωτικές εργασίες σε καμένες εκτάσεις  και εργασίες  προστασίας  της υγείας των φυτών.

      Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας Νικόλαος Ντίτορας συγχαίρει και ευχαριστεί τους συναδέλφους όλων των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την υπερπροσπάθεια που κατέβαλλαν μέσα από τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, να προγραμματίσουν και να ωριμάσουν προτάσεις και δράσεις, για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, του φυσικού μας περιβάλλοντος και της δημόσιας περιουσίας από κάθε κίνδυνο και απειλή σε μια εποχή που υπάρχει επιτακτική ανάγκη της διατήρησής του.
         Επίσης ευχαριστεί  ιδιαίτερα τους συναδέλφους των  Δασαρχείων  Αταλάντης, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Λίμνης και Τρικάλων, τις Δνσεις Δασών Εύβοιας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Τρικάλων Φθιώτιδας και Δνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, για την άψογη συνεργασία μεταξύ των και την υποβολή των προτάσεων στο ΠΑΑ 2014-2020. 

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου