18/1/22

Ο Δήμος Λεβαδέων μέσω της Κ.Ε.ΔΗ.Λ στα “Εργαστήρια πολλαπλών φορέων για μετανάστες και εμπλεκόμενους φορείς”

Ο Δήμος Λεβαδέων μέσω της Κοινωφελούς του Επιχείρησης (Κ.Ε.ΔΗ.Λ) συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «MUlti-STakeholder Labs for migrants and stakeholders (MUST-a-Lab): Εργαστήρια πολλαπλών φορέων για μετανάστες και εμπλεκόμενους φορείς», διάρκειας τριώνχρόνων (2022-2024), που χρηματοδοτείται κατά 90% από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 10% από τον Δήμο Λεβαδέων. 


Το ύψος της χρηματοδότησης από την ΕΕ για τον Δήμο Λεβαδέων ανέρχεται στο ποσό των 131.064,30€.

Επικεφαλής του προγράμματος είναι η πόλη Μέχελεν (Βέλγιο) και συμμετέχουν οι εξής Ευρωπαϊκές πόλεις και φορείς: Μόντενα (Ιταλία), Πανεπιστήμιο της Μόντενα (Ιταλία), Διεθνές Ινστιτούτο Ανθρωπιστικού Δικαίου (Σαν Ρέμο, Ιταλία), Φουενλαμπράδα (Ισπανία), Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών (Karel de Grote) στην Αμβέρσα (Βέλγιο), Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης (FREREF) - (Βρυξέλλες, Βέλγιο), Neubau (Βιέννη, Αυστρία), Δήμος του Λε Ποντ-ντε-Κλαι (Γαλλία) και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων (Ελλάδα).

Στόχος του προγράμματος είναι η κοινωνικοοικονομική ένταξη των μεταναστών και υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στη πόλη και η διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε βασικές υπηρεσίες. Η συνεργασία με άλλους εταίρους της κοινοπραξίας θα συμβάλλει στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και γνώσεων σε ολόκληρη την Ε.Ε. και τη βελτίωση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην ανάπτυξη και εφαρμογή τοπικών στρατηγικών ένταξης.  

Στις 12 και 13 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των μελών που εκπροσωπούν τους εταίρους της κοινοπραξίας, ώστε να τεθούν τα χρονοδιαγράμματα και τα επιμέρους βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν όλοι με την δημιουργία των εργαστηρίων πολιτικών ένταξης (Policy labs) το επόμενο διάστημα.

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων, κ. Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας σημειώνει: “Η συμμετοχή του Δήμου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, όπως είναι το “IncluCities” και το “MUST-a- Lab”, θα συνδράμει σημαντικά στην βελτίωση των υπηρεσιών του απέναντι στους μετανάστες και τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην περιοχή μας. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλες χώρες και η δυνατότητα που παρέχεται, μέσω των εργαστηρίων πολιτικών ένταξης του προγράμματος “MUST-a-Lab” σε φορείς και μετανάστες να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι διαλόγου θα επιλύσει σημαντικά ζητήματα διευκολύνοντας τη ζωή και την καθημερινότητα όλων μας”.


ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ