18/1/22

Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. η ενίσχυση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον χάρτη της Ελλάδας για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων από την 1/1/2022 έως 31/12/2027, με βάση τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές που είχε ανακοινώσει η Ευρ. Επιτροπή τον περασμένο Απρίλιο.


Οι κατευθύνσεις, όπως σημειώνει η ΕΦΣΥΝ, επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να στηρίξουν τις πλέον μειονεκτικές ευρωπαϊκές περιφέρειες για να μειώσουν τις ανισότητες, να στηρίξουν το εισόδημα και να αντιμετωπίσουν την ανεργία.

 Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για περιφέρειες που αντιμετωπίζουν μεταβατικές ή διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η μείωση του πληθυσμού, ώστε να συμβάλουν πλήρως στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ενώ παρέχονται διασφαλίσεις ώστε να αποτρέπεται η χρήση δημοσίου χρήματος από τα κράτη μέλη για την ενθάρρυνση της μετεγκατάστασης θέσεων εργασίας από ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. σε άλλο.

Στον ελληνικό χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων περιλαμβάνονται περιοχές που καλύπτουν το 82,34 % του πληθυσμού της Ελλάδας. Πρόκειται για τις Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Aνατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ηπειρο, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο που συγκαταλέγονται στις πιο μειονεκτικές περιοχές της Ε.Ε. με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από το 75 % του μέσου όρου της Ε.Ε.

Η Ευρυτανία, που ανήκει στη Στερεά Ελλάδα, είναι επίσης επιλέξιμη ως αραιοκατοικημένη περιοχή με λιγότερους από 12,5 κατοίκους ανά χιλιόμετρο. Στις επιλέξιμες περιοχές για την αντιμετώπιση περιφερειακών ανισοτήτων έχουν επίσης ενταχθεί ο Δυτικός Τομέας Αθηνών, η Ανατολική Αττική, η Δυτική Αττική, ο Πειραιάς και τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ