19/10/21

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝ. ΤΡΙΤΣΗΣ» 541.230,04 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ- ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μετά την ένταξη του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων» στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” προϋπολογισμού 3.205.493,27 ευρώ, τον περασμένο Ιούλιο, ο Αν. Υπουργός Στυλιανός Πέτσας  ενέκρινε τη δεύτερη, από τις εννέα  υποβληθείσες προτάσεις  του Δήμου Αλιάρτου –Θεσπιέων, που αφορά στην εκπόνηση μελετών για:


• ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 

• ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ «ΠΕΤΡΑ» ΚΑΙ «ΜΑΖΙ» και

• ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ (Βιολογικού καθαρισμού) ΑΛΙΑΡΤΟΥ.

Το προτεινόμενο έργο, προϋπολογισμού 541.230,04 Ευρώ,αφορά την εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών για τα παραπάνω αντικείμενα, προκειμένου να υποβληθούν για τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων έργων.

«Πρόκειται για τη δεύτερη ένταξη πρότασής μας,  στο πρόγραμμα «ΑΝΤΏΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς με την υποβολή των μελετών που θα εκπονηθούν και τη διεκδίκηση των αντίστοιχων έργων, πάνω από το 90% της επικράτειας του Δήμου μας θα διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα αποχέτευσης ακαθάρτων. Ήδη στην πόλη της Αλιάρτου, είμαστε στη φάση ανάδειξης  αναδόχου για τις συνδέσεις των κατοικιών, στις Θεσπιές, το Μαυρομμάτι και το Λεοντάρι, περιμένουμε άμεσα τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων συνδέσεων, ο βιολογικός καθαρισμός των Θεσπιών κατασκευάζεται ταχύτατα, ενώ μια από τις επόμενες εντάξεις θα είναι τα κεντρικά δίκτυα στην Άσκρη και το Νεοχώρι. Η ένταξη χρηματοδότησης των μελετών, επιταχύνει την λύση σοβαρών θεμάτων, όπως ο Βιολογικός καθαρισμός Αλιάρτου που θα αναβαθμιστεί, αλλά και την επέκταση και  δημιουργία δικτύων στην κοινότητα Αλιάρτου”, σημείωσε ο Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιέων Γιώργος Ντασιώτης. 

Και κατέληξε: “Εν αναμονή και των υπόλοιπων εντάξεων στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,που περιμένουμε, οφείλω να ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα και την Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμματος,οι οποίοι κατανόησαν έγκαιρα τη σοβαρότητα και την αναγκαιότητα της πρότασής μας και ενέταξαν το έργο στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τα στελέχη του Δήμου μας για την αποδοτική συνεργασία στο σχεδιασμό του έργου καθώς επίσης τους συνεργάτες μου που εργάστηκαν σκληρά”.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου