26/10/21

Γ. Τσιάμης, πρόεδρος Επ. Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 5 χρόνια λειτουργίας του Κόμβου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ΚΕΔΕ με 547 πιστοποιημένες εφαρμογές

Πέντε χρόνια ζωής μετράει ο Κόμβος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (govHUB.gr)   της ΚΕΔΕ, τη δράση του οποίου παρουσίασε στο πρόσφατο συνέδριο ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ Γιάννης Τσιάμης (Πρ. Δ.Σ. Οχρομενού).


Μέχρι σήμερα ο govHUB έχει θέσει στη διάθεση των δήμων 547 πιστοποιημένες εφαρμογές τρίτων συστημάτων, έχει εξασφαλίσει 4416 πιστοποιημένα στελέχη ΟΤΑ, 16 υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα.

Από το 2017 μέχρι σήμερα ο govHUB έχει προχωρήσει μεταξύ των άλλων εφαρμογών, στην ενιαία ταυτοποίηση ΟΤΑ, στο e-Παράβολο, στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων, στα στοιχεία Κατόχων Οχημάτων.

Το 2020 τέθηκαν σε εφαρμογή η Πλατφόρμα διόρθωσης τετραγωνικών (tetragonika.govapp.gr), η πλατφόρμα Αίτησης Απαλλαγής Δημοτικών Τελών και Μείωσης Τέλους Κοινόχρηστων Χώρων (dt.govapp.gr), η Πλατφόρμα καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων «Πέλοπας» (pelopas.govapp.gr), το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας και η Ψηφιακή Πλατφόρμα Καταγραφής Αναγκών ΟΤΑ (aitimata.kedke.gr).

To 2021 έθεσε σε λειτουργία εφαρμογή για Ε9- Περιουσιολόγιο, Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας, Ασφαλιστική Ενημερότητα και Ποινικό Μητρώο.

Πολλές είναι και οι νέες υπηρεσίες – πληροφοριακά συστήματα που προγραμματίζονται ή έχει ξεκινήσει η υλοποίησή τους για την τρέχουσα διετία 2021-2022, όπως η ενσωμάτωση του govHUB στο GOV.GR, η πλατφόρμα διαλειτουργικότητας ΔΕΔΔΗΕ, η αυτόματη εξόφληση προμηθευτών δημοσίου, οι ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω IRIS-ΔΙΑΣ, η ηλεκτρονική Δήλωση Τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων, η αυτοματοποίηση Διαδικασίας Χορήγησης Επιδομάτων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές, η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, η επέκταση της αρχιτεκτονικής του κόμβου υπηρεσιών  govHUB .


Δήμοι τριών ταχυτήτων στη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Αποκαλυπτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Τσιάμης  για την προσαρμοστικότητα των δήμων στη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία διαπιστώνεται ότι σήμερα οι δήμοι τρέχουν με τρεις διαφορετικές ταχύτητες σε ότι αφορά στη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

Μέγιστη προσαρμοστικότητα έχουν 146 δήμοι (44%),

μέτρια 103 δήμοι (31%) και

χαμηλή, 83 δήμοι (25%).

Από τα παραπάνω στοιχεία, τόνισε ο κ. Τσιάμης, προκύπτει η άμεση και επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης (help desk) ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους δήμους της χώρας, με on line υποστήριξη, και εκπαίδευση  των υπαλλήλων.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου