5/7/22

Ο Σπ. Νικολάου νέος Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας προχώρησε σε ειδική συνεδρίαση την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022, με δύο θέματα. Αυτά ήταν η αποδοχή παραίτησης του Ηλία Σανίδα από το αξίωμα του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας και η εκλογή νέου Προέδρου  σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός πρότεινε για Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου τον Περιφερειακό Σύμβουλο Βοιωτίας Σπυρίδωνα Νικολάου, ο οποίος εκλέχθηκε ομόφωνα.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας Ηλίας Σανίδας, καταθέτοντας την παραίτησή του στην προηγούμενη συνεδρίαση του Οργάνου σηείωσε: «Ευχαριστώ τους συναδέλφους, που με τίμησαν δύο φορές με την εκλογή στη θέση του Προέδρου. Θέση την οποία υπηρέτησα με γνώμονα την ομόνοια μεταξύ των παρατάξεων.

Τα τρία αυτά χρόνια, μπορεί να υπήρξαν διαφωνίες στις συνεδριάσεις, καταφέραμε όμως με διάλογο να καταλήγουμε στην κατανόηση της θέσης του άλλου και πολλές φορές σε κοινές προτάσεις και αποφάσεις. Είναι τιμή μου, που υπηρέτησα μια τέτοια σύνθεση Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο έχει ανθρώπους με αγάπη και όραμα για τον τόπο τους, με ευγένεια και ήθος».

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ