7/7/22

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων, το οποίο συνεδρίασε εκτάκτως την 4/7/2022,  ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  μετά από διαλογική συζήτηση και αιτείται την άμεση απόσυρση –κατάργηση της παρ. 15 του άρθρου 40 του υπό επεξεργασία νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών» .

  Το Δ.Σ.:

 "Θεωρεί απαράδεκτη και καταγγέλλει δημόσια την πολιτική παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών , χωρίς καμία διαβούλευση με τους εταίρους Δήμους του ΦΟΔΣΑ «ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α» , που απαξιώνει για ακόμη μια φορά το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και των αρμοδιοτήτων της  όπως η διαχείριση των απορριμμάτων , που προβλέπεται ρητά από το Σύνταγμα.

   Η διάταξη είναι φωτογραφική σε βάρος  της «ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α»,  αφού διατηρεί τους υφιστάμενους ΦΟΔΣΑ των άλλων περιφερειών και εισάγει άνιση μεταχείριση χωρίς αιτιολογική έκθεση , παραβιάζοντας τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.

  Ο ΦΟΔΣΑ «ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α» στον οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Λεβαδέων, Διστόμου- Αντίκυρας- Αράχωβας , Ορχομενού διαχειρίζονται ανελλιπώς και με επιτυχία από το 2001 μέχρι και σήμερα τα απορρίμματα της περιοχής τους επ’ ωφελεία των δημοτών και με γνώμονα την Προστασία του Περιβάλλοντος.

   Διαθέτει δικές του αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις και έχει προγραμματίσει την κατασκευή και άλλων σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) , στο πλαίσιο της ολιστικής διαχείρισης που προβλέπεται από τον Εθνικό Σχεδιασμό (ΕΣΔΑ).

   Έχει  καταφέρει να είναι μια υγιής και βιώσιμη διαδημοτική επιχείρηση, ελαχιστοποιώντας  το κόστος λειτουργίας με μια από τις χαμηλότερες χρεώσεις στα δημοτικά τέλη που επιβαρύνουν τους δημότες .

   Παρά τις επανειλημμένες απόπειρες συγχώνευσης που έγιναν από προηγούμενες κυβερνήσεις  τα προηγούμενα έτη, οι Δήμοι –μέτοχοι κατάφεραν διεκδικώντας  να διατηρήσουν την αυτονομία της, η οποία κατοχυρώθηκε με το νόμο 4555/18.

   Διαφωνούμε με τις φωτογραφικές μεθοδεύσεις της παραγράφου 15 του άρθρου 40 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα οδηγήσει σε άμεσο κορεσμό τις εγκαταστάσεις της «ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α» και θα βαρύνει οικονομικά τους πολίτες, με το πρόσθετο υπέρογκο κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων σε άλλες εγκαταστάσεις , εκτός των ορίων των Δήμων".

 

 

Επίσης το Δ.Σ. προχώρησε σε συλλαλητήριο την Τετάρτη 6/7/2022 και ώρα 11:00 στην κεντρική πλατεία της Λιβαδειάς καθώς επίσης και το συμβολικό κλείσιμο των Υπηρεσιών του Δήμου από ώρα 10:00 έως και ώρα 12:00  σε ένδειξη διαμαρτυρίας .

Τέλος καλεί τους παραγωγικούς και συλλογικούς φορείς της περιοχής να συνυπογράψουν το παρόν ψήφισμα και να αντισταθούν στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης.

"Τα σχέδια αυτά δεν θα  επιτρέψουμε να περάσουν και επιφυλασσόμαστε για περαιτέρω ενέργειες μας ", υπογραμμίζει σχετικά.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ