30/3/21

Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ

Με αφορμή την Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/2019  για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας (Μουσείο Δελφών), στην οποία δεν  γίνονται δεκτές αιτήσεις ανέργων όμορων Νομών , λόγω της Παραγράφου εντοπιότητας, παρά το γεγονός ότι η χιλιομετρική απόσταση από την κατοικία των ενδιαφερομένων για αίτηση μπορεί να είναι πολύ μικρότερη από άλλους ενδιαφερόμενους  που κατοικούν στον ίδιο νομό. Γεγονός που προκαλεί έντονες διαμαρτυρίες για ανισότητα στο δικαίωμα εύρεσης εργασίας.

Σημειώνουμε ότι ο Συνήγορος του Πολίτη από το 2009 για το κριτήριο της εντοπιότητας, με Ειδική Έκθεσή του είχε προτείνει: « Να επανεξετασθεί το κριτήριο της εντοπιότητας και της μόνιμης κατοικίας όπου ισχύει σε προσλήψεις προσωπικού στην κατεύθυνση της κατάργησής του ως μοριοδοτούμενη προϋπόθεση στις προσλήψεις. Ειδικότερα: Όσον αφορά το κριτήριο της εντοπιότητας, η οποία ταυτίζεται με την ιδιότητα του δημότη, για τις προσλήψεις σε θέσεις προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 21 παρ. 11 Ν. 2190/1994), άποψη της Αρχής είναι ότι ενόψει των προβλημάτων που ανακύπτουν θα πρέπει να καταργηθεί. Υπέρ αυτής της άποψης συνηγορεί άλλωστε και η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων σχετικά με την αντισυνταγματικότητα της απόλυτης πρόταξης του κριτηρίου της εντοπιότητας έναντι άλλων…»


  Τασσόμαστε  υπέρ της πρότασης του Συνήγορου του Πολίτη και ζητάμε την  κατάργηση της  εντοπιότητας  από τις προσλήψεις, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δημιουργεί πολλά προβλήματα και αδικίες, έρχεται σε αντίθεση με κοινωνικά κριτήρια και ανατρέπει τον κανόνα της αξιοκρατικής επιλογής υποψηφίων, ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον αδικίες.                  

Για       το       Δ.Σ.                                          
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                    

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου