30/3/21

Παράταση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, ζητά η ΠΕΔ Στερεάς

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας ζητά παράταση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σημειώνοντας οτι εντός του 2020 πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη 36.500 εργαζόμενων στους δήμους και τις Περιφέρειες μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα που συνέβαλε στην αντιμετώπιση προβλημάτων που υπήρχαν.

“Η χρησιμότητα του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς ενισχύονται σημαντικά οι ήδη αποδυναμωμένοι, από άποψη προσωπικού, Δήμοι μας και μας επιτρέπει να λειτουργούμε επαρκώς. Από την άλλη πλευρά το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια ανάσα για το εργατικό προσωπικό των τοπικών μας κοινωνιών, διότι επιτρέπει σε ανέργους να εξασφαλίσουν μια μορφή απασχόλησης, έστω και συγκεκριμένης διάρκειας, συνδράμοντας σημαντικά στην αύξηση των οικογενειακών εσόδων”, σημειώνει σε ομόφωνο ψήφισμα η ΠΕΔ Στερεάς.

Ωστόσο, οι συμβάσεις των εν λόγω εργαζομένων ολοκληρώνονται τον Απρίλιο του 2021, ενώ παράλληλα δεν φαίνεται εφικτό να ξεκινήσει άμεσα το νέο πρόγραμμα για τα έτη 2021-2022. Το κενό που θα προκύψει για τους Δήμους από άποψη επιχειρησιακής ικανότητας καθώς και λειτουργικότητας, όπως τονίζει η ΠΕΔ θα είναι τεράστιο. 

“Ορισμένοι μάλιστα μικρότεροι Δήμοι, δεν θα ήταν υπερβολή να αναφέρουμε ότι αν άμεσα δεν ληφθεί μέριμνα, θα «κατεβάσουν ρολά». Αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κορύφωση του τρίτου κύματος της πανδημίας και πολλοί από τους εργαζόμενους του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα συνδράμουν σε θέματα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID19 και των συνεπειών του γίνεται αντιληπτό ότι οι Δήμοι πρόκειται να αποδυναμωθούν την πιο κρίσιμη στιγμή. Κρίνεται απαραίτητο να τονίσουμε ότι η υποστηρικτική συνδρομή των συγκεκριμένων εργαζομένων στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι καθοριστικής σημασίας για τους Δήμους μας και την αποτελεσματικότητά μας”, επισημαίνει μεταξύ άλλων.

Και συμπληρώνει: “Παράλληλα, πρέπει να αναφερθεί ότι η επιβολή παρατεταμένων έκτακτων μέτρων, λόγω της πανδημίας, υποχρέωσε αρκετούς από τους απασχολούμενους στο τρέχον πρόγραμμα να τεθούν σε καραντίνα, απέχοντας αναγκαστικά από τα καθήκοντα τους, με αποτέλεσμα τόσο οι ίδιοι όσο και οι Δήμοι μας να αδυνατούν να αποκομίσουν πλήρως τα οφέλη της εργασίας τους για λόγους ανωτέρας βίας.  

Πέραν των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο σημείο λίγο πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, κατά την οποία ειδικά στους νησιωτικούς και παραθαλάσσιους δήμους, οι ανάγκες αυξάνονται εκθετικά, λόγω της τουριστικής κίνησης. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι η μεγαλύτερη χρονική περίοδος υλοποίησης του τρέχοντος προγράμματος αφορούσε τους χειμερινούς μήνες, δεν κατέστη δυνατή, για τους ορεινούς κυρίως Δήμους, η ολοκλήρωση έργων και εργασιών, που είχε προγραμματιστεί να εκτελεστούν με την αξιοποίηση των εν λόγω εργαζομένων”.

Με βάση τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας όπως σημείωσε ο Πρόεδρός του και Δήμαρχος Καρπενησίου Νικόλαος Σουλιώτης ζητά  από την Κυβέρνηση:

• Την παράταση του τρέχοντος προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για 4 μήνες ή ως την έναρξη του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, αν αυτή τοποθετείται χρονικά μεταγενέστερα των 4 μηνών.

• Την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έγκριση και την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας έτους 2021-2022.

• Την άρση του αποκλεισμού συμμετοχής των ωφελούμενων του τρέχοντος προγράμματος στον επόμενο κύκλο του προγράμματος, ιδιαίτερα στους μικρούς ορεινούς, μειονεκτικούς ή νησιωτικούς δήμους, δεδομένης της έλλειψης εργατικού δυναμικού.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου