23/3/21

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας για την παράταση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

Εντός του 2020 πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη 36.500 εργαζόμενων στους δήμους και τις Περιφέρειες μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα.

Η χρησιμότητα του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς ενισχύονται σημαντικά οι ήδη αποδυναμωμένοι, από άποψη προσωπικού, Δήμοι μας και μας επιτρέπει να λειτουργούμε επαρκώς.

Από την άλλη πλευρά το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια ανάσα για το εργατικό προσωπικό των τοπικών μας κοινωνιών, διότι επιτρέπει σε ανέργους να εξασφαλίσουν μια μορφή απασχόλησης, έστω και συγκεκριμένης διάρκειας, συνδράμοντας σημαντικά στην αύξηση των οικογενειακών εσόδων.

Ωστόσο, οι συμβάσεις των εν λόγω εργαζομένων ολοκληρώνονται τον Απρίλιο του 2021, ενώ παράλληλα δεν φαίνεται εφικτό να ξεκινήσει άμεσα το νέο πρόγραμμα για τα έτη 2021-2022.

Το κενό που θα προκύψει για τους Δήμους μας, από άποψη επιχειρησιακής ικανότητας καθώς και λειτουργικότητας, θα είναι τεράστιο. Ορισμένοι μάλιστα μικρότεροι Δήμοι, δεν θα ήταν υπερβολή να αναφέρουμε ότι αν δεν άμεσα ληφθεί μέριμνα, θα «κατεβάσουν ρολά».

Αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κορύφωση του τρίτου κύματος της πανδημίας και πολλοί από τους εργαζόμενους του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα συνδράμουν σε θέματα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID19 και των συνεπειών του γίνεται αντιληπτό ότι οι Δήμοι πρόκειται να αποδυναμωθούν την πιο κρίσιμη στιγμή. Κρίνεται απαραίτητο να τονίσουμε ότι η υποστηρικτική συνδρομή των συγκεκριμένων εργαζομένων στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι καθοριστικής σημασίας για τους Δήμους μας και την αποτελεσματικότητά μας.

Παράλληλα, πρέπει να αναφερθεί ότι η επιβολή παρατεταμένων έκτακτων μέτρων, λόγω της πανδημίας, υποχρέωσε αρκετούς από τους απασχολούμενους στο τρέχον πρόγραμμα να τεθούν σε καραντίνα, απέχοντας αναγκαστικά από τα καθήκοντα τους, με αποτέλεσμα τόσοι οι ίδιοι όσο και οι Δήμοι μας να αδυνατούν να αποκομίσουν πλήρως τα οφέλη της εργασίας τους για λόγους ανωτέρας βίας. 

Πέραν των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο σημείο λίγο πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, κατά την οποία ειδικά στους νησιωτικούς και παραθαλάσσιους δήμους, οι ανάγκες αυξάνονται εκθετικά, λόγω της τουριστικής κίνησης.

Επιπλέον, δεδομένου ότι η μεγαλύτερη χρονική περίοδος υλοποίησης του τρέχοντος προγράμματος αφορούσε τους χειμερινούς μήνες, δεν κατέστη δυνατή, για τους ορεινούς κυρίως Δήμους, η ολοκλήρωση έργων και εργασιών, που είχε προγραμματιστεί να εκτελεστούν με την αξιοποίηση των εν λόγω εργαζομένων.

Με βάση τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας ζητά  από την Κυβέρνηση:

         Την παράταση του τρέχοντος προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για 4 μήνες ή ως την έναρξη του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, αν αυτή τοποθετείται χρονικά μεταγενέστερα των 4 μηνών.

         Την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έγκριση και την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας έτους 2021-2022.

         Την άρση του αποκλεισμού συμμετοχής των ωφελούμενων του τρέχοντος προγράμματος στον επόμενο κύκλο του προγράμματος, ιδιαίτερα στους μικρούς ορεινούς, μειονεκτικούς ή νησιωτικούς δήμους, δεδομένης της έλλειψης εργατικού δυναμικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ


Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν  οι κ.κ.:

1.                 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ          ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

2.                 ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ          ΑΝΤΙΠ/ΔΡΟΣ Δ.Σ.

3.                 ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ          ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

4.                 ΣΤΙΒΑΚΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ          ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

5.                 ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ       ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

6.                 ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ   ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

7.                 ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ      ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

8.                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ     ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

9.                 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ  - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ          ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

10.               ΖΕΚΕΝΤΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ       ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

11.               ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ         ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

12.               ΣΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ       ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

13.               ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ    ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

14.               ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ      ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ          ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

15.               ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ        ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ          ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

16.               ΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ          ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ    ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

17.               ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ          ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

18.               ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

19.               ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ         ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ          ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

Απουσίαζαν οι:

1.                 ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ          ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

2.                 ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ       ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.


ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου