27/5/20

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων για τη στήριξη των σχολικών καθαριστριών


Δήμος Λεβαδεων :Πρόσκληση για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων κατά τη συνεδρίασή του, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος για τη στήριξη των σχολικών καθαριστριών στο αίτημά τους για μονιμοποίηση με πλήρη ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα:

«Οι εργαζόμενες  καθαρίστριες στα σχολεία του Δήμου μας έχουν ταλαιπωρηθεί επί σειρά ετών κυρίως από την επισφαλή εργασιακή τους σχέση, λόγω των συνεχών ανανεώσεων των συμβάσεων τους, τις εξευτελιστικές αμοιβές που μονίμως καταβάλλονται καθυστερημένα καθώς και τις εξαιρετικά δυσμενείς και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.
Οι σχολικές  καθαρίστριες προσφέρουν πραγματικό και δύσκολο έργο στα σχολεία και στους μαθητές του Δήμου μας, αλλά οι υποχρεώσεις που τους βαρύνουν, δεν αντισταθμίζονται με τα δικαιώματά τους σαν εργαζόμενες, διότι δεν απολαμβάνουν τα εκ του νόμου, όπως οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, όπως τις άδειες, την μηνιαία μισθοδοσία, αφού πληρώνονται σε τρίμηνη βάση και την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. 
Οι εργαζόμενες  ζητούν και επιβάλλεται, λόγω του κοινωνικού έργου που προσφέρουν, να λάβουν τα νόμιμα για την σωστή διαβίωση των ιδίων και των οικογενειών τους όπως: 
1.      την μόνιμη, πλήρη και σταθερή εργασία με αορίστου χρόνου συμβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, 
2.      την έγκαιρη και άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών τους, 
3.      τις αξιοπρεπείς αμοιβές, 
4.      τις ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, με τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας,
5.      την χορήγηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας.» 

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου